Wprowadź słowa kluczowe wyszukiwania

Ceny energii elektrycznej w krajach UE

Ceny energii elektrycznej w krajach UE

Ceny prądu w UE?

Ceny prądu w Europie od wielu lat wykazują stałą tendencję wzrostową w prawie wszystkich krajach UE. Wahają się od 9,97 centów ( 0,45 zł*) za kWh w Bułgarii do 30,88 centów ( 1,40 zł*) w Niemczech.

W 2019 r. średnia cena prądu w Europie dla konsumentów indywidualnych wynosiła 20,5 centa (0,95 zł) za kilowatogodzinę [centy / kWh], co stanowi wzrost o 19% w stosunku do średniej ceny 16,8 centa ( 0,77 zł*) za kWh 10 lat temu. Największy wzrost kosztów w tym okresie odnotowano na Łotwie [55%], Wielkiej Brytanii [46%] i Belgii [43%]. Największe spadki cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych odnotowano na Węgrzech [-29%] i na Malcie [-21%].

W latach 2018–2019 ceny prądu wzrosły szczególnie w Holandii [+ 18,7%], Cyprze [+ 16,4%] i na Litwie [+ 14,4%]

Kraje europejskie z najwyższymi cenami energii elektrycznej

Ceny prądu w Europie dla gospodarstw domowych od dawna przewyższają ceny przemysłowe. W ostatnich latach różnica ta jeszcze się powiększyła. Najwyższe ceny prądu w Europie dla gospodarstw domowych płacone są w Niemczech [30,88 centów ( 1,4 zł*)] i Danii [29,84 centów ( 1,35 zł*)] od wielu lat z rzędu. Cena za kilowatogodzinę jest ponad trzykrotnie wyższa niż w Bułgarii [9,97 centów]. O 3. i 4. miejsce rywalizują Belgia [28,0 centów ( 1,27 zł*)] i Irlandia [23,1 centów( 1,05 zł*)]. Na piątym miejscu plasuje się Hiszpania z wynikiem [24,03 ct ( 1,09 zł*)] centa za kilowatogodzinę.

Dlaczego ceny prądu są tak różne w Europie?

Ceny prądu w UE zależą od szeregu czynników, w tym od położenia geopolitycznego, podatków, opłat sieciowych czy kosztów ochrony środowiska. Ceny zakupu i dostaw energii elektrycznej [koszty sieci] utrzymują się w Europie na stabilnym poziomie w ciągu ostatnich 10 lat. Średnia cena wzrosła z 12,3 centa ( 0,56 zł*) za kWh w 2010 roku do obecnie 13,2 centa (0,6 zł*). Największą różnicę mają podatki i opłaty. Ich udział stale rósł, z 25,6% w 2010 r. Do 36,6% w 2019 r. Wartości te znacznie się różnią w zależności od kraju, przy czym wskaźniki sięgają 63,7% w Danii i 52,3% w Niemczech. Najniższe podatki płacone są na Malcie w wysokości 7%.

Ceny energii w Europie w stosunku do zarobków krajów członkowskich

Ceny prądu wzrosły w prawie wszystkich krajach europejskich od 2010 r. Ale oprócz ceny za kilowatogodzinę istnieją również znaczne różnice w ilości dostępnych pieniędzy, które ludzie mogą wydać. Aby umożliwić lepsze porównanie w Europie, istnieje fikcyjna waluta PPS, standard siły nabywczej. Produkt krajowy brutto na mieszkańca kraju przelicza się na standardy siły nabywczej [PPS] z uwzględnieniem innych czynników. Według europejskich statystyk dotyczących cen energii elektrycznej, gospodarstwa domowe w Niemczech i Danii mają zdecydowanie najwyższe koszty energii elektrycznej, podczas gdy mieszkańcy Bułgarii płacą najmniej. Jeśli jednak spojrzeć na koszty w relacji do standardu siły nabywczej, to Chorwacja jest miejscem z najdroższą energią elektryczną, za nią plasują się Rumunia i Polska. Niemcy zajmują 6. miejsce. Kraje o najniższej cenie energii elektrycznej w Europie pod względem siły nabywczej to Luksemburg, Holandia i Wielka Brytania.

Ceny prądu w Europie dla gospodarstw domowych stale rosną od początku 2010 r. Ale istnieją ogromne różnice między krajami, jeśli chodzi o odsetek dochodów, jakie gospodarstwa domowe muszą płacić za rachunki za energię elektryczną. Gospodarstwa domowe w Danii i Niemczech płacą zdecydowanie najwyższe ceny za kilowatogodzinę, podczas gdy mieszkańcy Bułgarii płacą najniższe, ale jeśli chodzi o siłę nabywczą, to Bułgaria jest miejscem z najdroższą energią elektryczną, a zaraz po Łotwie i Szwecji. Na drugim końcu skali najtańszą energię elektryczną ma Luksemburg, a za nim Włochy i Holandia.

Typowe jednoosobowe gospodarstwo domowe w Bułgarii wydaje 3% swojego miesięcznego dochodu [356 EUR] na rachunki za prąd. Średnia w Europie wynosi 1,9%. Natomiast jednoosobowe gospodarstwo domowe w Luksemburgu płaci tylko 0,7% swojego wynagrodzenia, ponieważ ich średni dochód jest najwyższy w Europie [3 149 EUR], a ceny energii są poniżej standardu [18 centów | kWh].

Ubóstwo energetyczne jest poważnym problemem w całej UE, gdzie 10% ludności twierdzi, że ma trudności z opłaceniem rachunków za energię. Jedna trzecia ludności Bułgarii [33%] zalega z płatnościami za media. Według Eurostatu wielu Chorwatów [30%] i Rumunów [29%] również zalega z płatnościami za rachunki. Na drugim końcu wykresu nieco ponad 3% obywateli Luksemburga i Szwecji jest dotkniętych ubóstwem energetycznym.

koszt energii elektrycznej w 2021 – Porównanie Polski i Niemiec

Ponad połowa ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i małych firm zarówno w Niemczech jak i w Polsce składa się ze składników określanych przez państwo. Obejmują one opłaty za korzystanie z sieci elektroenergetycznych [25,6%] w Polsce [43%], opłaty za finansowanie inwestycji w energię odnawialną [23,6%] w Polsce [4%] oraz inne rodzaje podatków [np. GST 16%] w Polsce Vat na energię wynosi 23%

Prąd będzie drożał

Jak wskazują specjaliści, ceny prądu w Europie będą rosły a kraje z niską ceną energii typu Polska czy Bułgaria zaczną doskakiwać z ceną do Hiszpanii i Irlandii. Na szczęście w Polsce działa program prosument, który umożliwia bilansowanie energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej. I w ten sposób konsumenci w Polsce mogą przekazać całość wyprodukowanej energii do sieci i odbierać ją przez następne 12 miesięcy. Co przy prognozowanych cenach energii na 2021 rok z uwzględnieniem nowych taryf cen energii zatwierdzonych przez URE oraz wprowadzenia opłaty mocowej, średnia cena energii elektrycznej w Polsce wyniesie 0,9 zł za kWh.

Zielona energia w Polsce warta więcej niż w Niemczech

Rząd Niemiecki dopłaca swoim obywatelom 6,88 centa ( 0,31 zł*) do 1 kWh w Polsce natomiast energia jest bilansowana, i przy założeniu że instalacja nie przekracza 10kWp oraz uwzględnieniu cen energii w 2021 roku , wartość jednej wyprodukowanej kilowatogodziny odebranej z sieci wyniesie 0,7 zł. Przy uwzględnieniu odnowionego programu „Mój prąd”, inwestycja w instalację fotowoltaiczną zwróci się w 4 lata.

Poniżej znajduje się kalkulator dzięki któremu mogą Państwo obliczyć koszta oraz stopę zwrotu dla własnej instalacji fotowoltaicznej.

*Ceny podane w zaokrągleniu po pomnożeniu przez kurs NBP z 13.01.2021

Dołącz do nas

Popularne

Sprawdź czy nie przepłacasz na zatrzymajlicznik.pl

Może Cie Zainteresuje

Newsletter

Zapisz się wprowadzając adres e-mail.