Wprowadź słowa kluczowe wyszukiwania

Dofinansowania do fotowoltaiki 2023 – jakie, jak uzyskać, dla kogo?

Dofinansowania do fotowoltaiki 2023 – jakie, jak uzyskać, dla kogo?

Wprowadzenie do tematu dofinansowań na instalację fotowoltaiczną

Energia słoneczna jest jednym z najczystszych i najtańszych źródeł energii na świecie. Dzięki zastosowaniu technologii fotowoltaicznej możliwe jest wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej. Zainteresowanie instalacją paneli fotowoltaicznych w Polsce rośnie z roku na rok. Wiele osób zastanawia się jednak, czy stać ich na taką inwestycję. Dobrej wiadomością jest to, że istnieją różne formy dofinansowania, które mogą pomóc w sfinansowaniu inwestycji w panele fotowoltaiczne.

Jednym z najbardziej popularnych programów dofinansowania do fotowoltaiki  Polsce jest program „Mój Prąd”. Program ten skierowany jest do właścicieli gospodarstw domowych, którzy chcą zainwestować w panele fotowoltaiczne. Dzięki programowi „Mój Prąd” można otrzymać dofinansowanie w wysokości nawet do 50% kosztów inwestycji. Program ten jest finansowany z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu oraz Funduszu Energii Odnawialnej.

Innym programem dofinansowania do fotowoltaiki jest program „Prosument”, który jest skierowany do przedsiębiorców. Program ten umożliwia uzyskanie dofinansowania w wysokości nawet do 70% kosztów inwestycji w panele fotowoltaiczne. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą obniżyć koszty swojej działalności oraz wpłynąć pozytywnie na środowisko.

Istnieją również programy dofinansowania skierowane do właścicieli domów jednorodzinnych. Jednym z takich programów jest „Czyste Powietrze”. Program ten umożliwia uzyskanie dofinansowania na termomodernizację budynków oraz instalację źródeł energii odnawialnej, w tym także paneli fotowoltaicznych. Dzięki programowi można otrzymać dofinansowanie w wysokości nawet do 90% kosztów inwestycji.

Warto również zwrócić uwagę na programy dofinansowania do fotowoltaiki ze środków Unii Europejskiej. Jednym z takich programów jest program „Inteligentny Rozwój„, który umożliwia uzyskanie dofinansowania na inwestycje związane z produkcją energii ze źródeł odnawialnych, w tym także fotowoltaiką.

Oprócz wymienionych programów istnieją również inne źródła dofinansowania, takie jak dotacje samorządowe czy też programy oferowane przez prywatne instytucje finansowe. Warto dokładnie zapoznać się z ofertami różnych źródeł dofinansowania i wybrać najkorzystniejszą opcję.

Podsumowując, inwestycja w instalację fotowoltaiczną może wydawać się kosztowna, ale dzięki różnym formom dofinansowania staje się bardziej opłacalna. Dofinansowania do fotowoltaiki są dostępne dla różnych grup odbiorców, takich jak gospodarstwa domowe, przedsiębiorcy czy właściciele nieruchomości. Dzięki nim można obniżyć koszty inwestycji i przyspieszyć zwrot z inwestycji.

Warto również pamiętać, że inwestycja w panele fotowoltaiczne to nie tylko oszczędność na rachunkach za energię elektryczną, ale także inwestycja w przyszłość i środowisko. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych pozwala na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza, co przyczynia się do ochrony klimatu i poprawy jakości powietrza.

Zanim zdecydujemy się na inwestycję w panele fotowoltaiczne, warto dokładnie przeanalizować różne formy dofinansowania i wybrać najlepszą dla nas opcję. Można też skonsultować się z doradcą energetycznym, który pomoże nam wybrać najlepsze rozwiązanie i oszacować koszty inwestycji oraz korzyści z niej wynikające.

W Polsce panuje coraz większa świadomość ekologiczna, a inwestycja w panele fotowoltaiczne staje się coraz bardziej popularna. Dofinansowania na fotowoltaikę to świetna okazja, aby zainwestować w ekologiczną energię i przyczynić się do poprawy jakości powietrza oraz ochrony klimatu.


Program „Mój Prąd” – dofinansowania do fotowoltaiki dla gospodarstw domowych

„Mój Prąd” to program rządowy, który został uruchomiony w Polsce w 2019 roku. Celem programu jest zachęcenie polskich gospodarstw domowych do inwestycji w panele fotowoltaiczne poprzez udzielanie dofinansowania na instalację takich urządzeń.

Dofinansowanie w ramach programu „Mój Prąd” wynosi maksymalnie 5000 złotych na każdy 1 kW mocy zainstalowanej instalacji. Dofinansowanie to ma na celu zmniejszenie kosztów inwestycji i przyspieszenie zwrotu z niej wynikającego.

Warunkiem otrzymania dofinansowania w ramach programu jest m.in. zainstalowanie paneli fotowoltaicznych o mocy co najmniej 2 kW, a także spełnienie wymagań technicznych i formalnych związanych z instalacją.

W ramach programu „Mój Prąd” można także skorzystać z tzw. „prosumenckiej taryfy gwarantowanej”. Oznacza to, że producenci energii z paneli fotowoltaicznych, którzy zdecydują się na sprzedaż nadwyżek energii do sieci, otrzymają gwarantowaną przez państwo cenę za każdą wyprodukowaną kilowatogodzinę. To oznacza, że producenci energii z paneli fotowoltaicznych będą mieli stabilne źródło dochodu i będą mogli zwrócić koszty związane z inwestycją w krótkim czasie.

Program „Mój Prąd” to jedna z najważniejszych inicjatyw rządu w zakresie promocji energii odnawialnej w Polsce. Dzięki niemu coraz więcej polskich gospodarstw domowych decyduje się na inwestycję w panele fotowoltaiczne, co pozytywnie wpływa na środowisko i przyczynia się do poprawy jakości powietrza w Polsce.


Program „Prosument” – wsparcie finansowe dla przedsiębiorców

Prosument” to program rządowy, którego celem jest zachęcanie do inwestycji w instalacje fotowoltaiczne oraz popularyzacja produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. Program skierowany jest głównie do osób prywatnych i przedsiębiorców, którzy chcą produkować energię ze źródeł odnawialnych.

Głównym założeniem programu „Prosument” jest umożliwienie producentom energii z paneli fotowoltaicznych sprzedaży nadwyżek energii do sieci elektroenergetycznej, co pozwala na uzyskanie dodatkowych źródeł dochodu. Dzięki temu producenci energii z paneli fotowoltaicznych nie tylko mogą pokryć swoje potrzeby energetyczne, ale także wykorzystać energię z paneli do zaspokojenia potrzeb innych odbiorców.

W ramach programu „Prosument” producenci energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych mają do wyboru dwie opcje sprzedaży wyprodukowanej energii. Pierwsza z nich to tzw. „taryfa ryczałtowa”, czyli stała kwota za wyprodukowaną energię, która jest ustalana na podstawie umowy z zakładem energetycznym. Druga opcja to „taryfa prosumencka”, która umożliwia sprzedaż wyprodukowanej energii po cenie rynkowej, uzależnionej od aktualnego popytu i podaży na rynku energii elektrycznej.

Dofinansowanie w ramach programu „Prosument” może być przyznane na wiele różnych celów związanych z produkcją energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych, m.in. na zakup i montaż paneli, inwestycje w systemy magazynowania energii, czy modernizację istniejących instalacji fotowoltaicznych. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 50% wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 5 000 złotych.

Program „Prosument” to ważna inicjatywa rządu w zakresie popularyzacji energii odnawialnej i umożliwienia producentom energii z paneli fotowoltaicznych sprzedaży nadwyżek energii do sieci. Dzięki temu coraz więcej osób decyduje się na inwestycję w instalacje fotowoltaiczne, co przyczynia się do poprawy jakości powietrza i ochrony środowiska naturalnego.

Dofinansowania do fotowoltaiki w ramach programu „Czyste Powietrze” dla właścicieli domów jednorodzinnych

Program Czyste Powietrze” to polski program rządowy, który ma na celu poprawę jakości powietrza w Polsce poprzez modernizację systemów grzewczych w domach jednorodzinnych oraz wielorodzinnych. Program jest adresowany do osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych oraz przedsiębiorców, którzy chcą dokonać modernizacji swojego źródła ciepła w celu zwiększenia efektywności energetycznej oraz zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Głównym założeniem programu „Czyste Powietrze” jest udzielanie dotacji na modernizację systemów grzewczych, takich jak kotły grzewcze, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne oraz izolacja termiczna budynków. Dotacje przyznawane są na podstawie szczegółowej analizy potrzeb i możliwości technicznych każdego indywidualnego wnioskodawcy.

Celem programu jest nie tylko poprawa jakości powietrza, ale także zmniejszenie kosztów energii, jakie ponoszą mieszkańcy i przedsiębiorcy w Polsce. Program „Czyste Powietrze” umożliwia zmniejszenie zużycia energii oraz kosztów ogrzewania nawet o 50%.

Dotacje w ramach programu „Czyste Powietrze” są przyznawane w formie zwrotu poniesionych kosztów modernizacji, przy czym maksymalny poziom dofinansowania wynosi 90% kosztów kwalifikowanych. Warto zaznaczyć, że program umożliwia również korzystanie z pożyczek z preferencyjnymi warunkami, co dodatkowo ułatwia finansowanie modernizacji.

Program „Czyste Powietrze” to ważna inicjatywa rządu, która pozwala na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery oraz poprawę jakości powietrza w Polsce. Wspiera również osoby, które chcą zmniejszyć swoje rachunki za ogrzewanie oraz przyczynić się do walki ze zmianami klimatycznymi poprzez zwiększenie efektywności energetycznej.

Dofinansowania do fotowoltaiki ze środków UE – program „Inteligentny Rozwój”

Program „Inteligentny Rozwój” to jeden z najważniejszych programów dotacyjnych finansowanych przez Unię Europejską, mający na celu wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć i projektów w Polsce. Celem programu jest zwiększenie konkurencyjności gospodarki, rozwój technologii i zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw.

Dofinansowanie do fotowoltaiki ze środków UE w ramach programu „Inteligentny Rozwój” jest dostępne dla przedsiębiorstw, instytucji badawczych oraz jednostek administracji publicznej. Wsparcie finansowe obejmuje szeroki zakres działań, w tym m.in.:

 1. Rozwój innowacyjnych produktów i usług – dotacje na badania i rozwój nowych technologii, wdrożenie innowacyjnych produktów i usług na rynek, a także promocja innowacyjności w firmach;
 2. Wzrost efektywności energetycznej – dofinansowanie projektów związanych z modernizacją źródeł energii, termomodernizacją budynków, instalacjami fotowoltaicznymi, kolektorami słonecznymi oraz pozyskiwaniem ciepła ze źródeł odnawialnych;
 3. Rozwój przedsiębiorczości – dotacje na zakładanie i rozwijanie firm, szkolenia oraz doradztwo dla przedsiębiorców oraz wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw;
 4. Współpraca międzynarodowa – dofinansowanie projektów o charakterze międzynarodowym, w tym współpracy naukowej i biznesowej.

W ramach programu „Inteligentny Rozwój” przewidziano różne formy dofinansowania, takie jak bezzwrotne dotacje, pożyczki, gwarancje, a także zwroty kosztów poniesionych w trakcie realizacji projektu. Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju i charakteru projektu, a także od jego miejsca realizacji.

Program „Inteligentny Rozwój” to ważna inicjatywa, która pozwala na rozwój innowacyjnych przedsięwzięć i projektów w Polsce, co z kolei przyczynia się do wzrostu konkurencyjności gospodarki i poprawy jakości życia mieszkańców.

Program „Stop SMOG”

Stop smog” to program rządu polskiego, mający na celu walkę z problemem zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Program ma na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i poprawę jakości powietrza w miastach.

W ramach programu „Stop smog” przewidziano szereg działań, które mają na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz poprawę jakości powietrza w miastach. Wśród działań znajdują się m.in.:

 1. Program dofinansowania wymiany starych pieców – w ramach programu właściciele domów i mieszkań mogą otrzymać dofinansowanie na wymianę starych i nieefektywnych pieców na nowoczesne i ekologiczne źródła ciepła, takie jak np. pompy ciepła czy kotły na biomasę.
 2. Program termomodernizacji – dofinansowanie termomodernizacji budynków, czyli izolacji ścian, dachu i fundamentów, wymiany okien i drzwi, montażu systemów wentylacyjnych, co przyczynia się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i poprawy jakości powietrza.
 3. Program zakupu elektromobilności – dofinansowanie zakupu samochodów elektrycznych oraz hybrydowych z możliwością ładowania z sieci publicznej.
 4. Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych – program obejmuje dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych w domach jednorodzinnych, co pozwala na produkcję energii z odnawialnego źródła i zmniejszenie emisji CO2.

Program „Stop smog” jest istotnym krokiem w kierunku poprawy jakości powietrza w Polsce i ochrony zdrowia mieszkańców. Działania w ramach programu mają na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom zanieczyszczenia powietrza, takim jak choroby układu oddechowego, astma czy choroby sercowo-naczyniowe.

Układ słoneczny, panele słoneczne w pobliżu domu.

Dofinansowania do fotowolatiki dla gospodarstw rolnych

Dla gospodarstw rolnych istnieją różne formy dofinansowania, w tym także na fotowoltaikę. Jednym z przykładów jest program „KOWR na OZE”, który jest realizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Program ten umożliwia rolnikom oraz spółdzielniom rolniczym pozyskanie dofinansowania na inwestycje związane z produkcją energii ze źródeł odnawialnych, w tym także fotowoltaiką.

Kolejnym przykładem programu jest „Inwestycje na rozwój wsi”, który jest realizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Program ten umożliwia rolnikom i ich rodzinom pozyskanie dofinansowania na inwestycje związane z modernizacją gospodarstw, w tym także na instalacje fotowoltaiczne.

Warto również zwrócić uwagę na programy oferowane przez poszczególne samorządy. Niektóre gminy i powiaty oferują dotacje na inwestycje w fotowoltaikę, w tym także dla gospodarstw rolnych.

Program „Agroenergia”

Program „Agroenergia” to program dofinansowania inwestycji w fotowoltaikę skierowany do rolników i przedsiębiorców prowadzących działalność rolniczą. Celem programu jest popularyzacja zastosowania energii odnawialnej w sektorze rolnym oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych.

W ramach programu „Agroenergia” rolnicy mogą otrzymać dofinansowanie na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, które umożliwiają wytwarzanie energii elektrycznej z promieniowania słonecznego. Dofinansowanie wynosi do 50% wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 500 tysięcy złotych.

Aby skorzystać z programu, rolnicy muszą spełnić określone wymagania, takie jak posiadanie ważnego tytułu prawno-ekonomicznego do gruntów rolnych, prowadzenie działalności rolniczej na terenie Polski oraz brak zaległości podatkowych i wobec KRUS. Dodatkowo, muszą przedstawić projekt inwestycyjny oraz uzyskać pozytywną opinię lokalnego konsultanta ds. energii odnawialnej.

Program „Agroenergia” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa i realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przy wyborze odpowiedniego programu dofinansowania dla gospodarstwa rolnego warto pamiętać, że warunki oraz wysokość dofinansowania mogą się różnić w zależności od programu oraz regionu kraju. Dlatego warto dokładnie zapoznać się z warunkami programu i porównać oferty różnych źródeł dofinansowania.

cena fotowoltaiki, pieniądze i panel solarny

Jak uzyskać ulgę termomodernizacyjną?

Aby uzyskać ulgę termomodernizacyjną, należy spełnić kilka warunków i przejść przez określony proces.

 1. Przeprowadź audyt energetyczny
 2. Przed przystąpieniem do termomodernizacji budynku należy przeprowadzić audyt energetyczny, który określi, jakie prace należy wykonać, aby zmniejszyć zużycie energii i poprawić efektywność energetyczną budynku. Audyt powinien zostać wykonany przez specjalistę posiadającego uprawnienia do sporządzania takich dokumentów.
 3. Zdobądź ofertę wykonawcy
 4. Na podstawie audytu energetycznego należy uzyskać ofertę wykonawcy, który przeprowadzi prace termomodernizacyjne.
 5. Złóż wniosek o ulgę termomodernizacyjną
 6. Wniosek o ulgę termomodernizacyjną należy złożyć w urzędzie skarbowym. Wniosek powinien zawierać m.in. informacje o właścicielu budynku, rodzaju przeprowadzonych prac oraz kosztach inwestycji.
 7. Otrzymaj decyzję o uldze termomodernizacyjnej
 8. Po złożeniu wniosku urząd skarbowy wydaje decyzję o uldze termomodernizacyjnej. W decyzji określone są warunki uzyskania ulgi oraz wysokość kwoty, którą można odliczyć od podatku.

Uwaga! Aby uzyskać ulgę termomodernizacyjną, należy wykazać się, że prace zostały wykonane zgodnie z audytem energetycznym oraz przedstawić dokumenty potwierdzające poniesione koszty.


Jakie są koszty instalacji fotowoltaicznej?

Koszty instalacji fotowoltaicznej mogą znacznie się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak:

 1. Moc systemu: Im większa moc systemu, tym wyższy koszt.
 2. Typ paneli: Panele monokrystaliczne są droższe niż panele polikrystaliczne lub amorficzne.
 3. Lokalizacja: Koszty związane z instalacją fotowoltaiczną różnią się w zależności od lokalizacji.
 4. System montażowy: Rodzaj montażu, jakim są panele fotowoltaiczne instalowane na dachu lub na ziemi, może znacząco wpłynąć na koszty.
 5. Liczba paneli: Im więcej paneli, tym wyższy koszt instalacji.

Przykładowo, koszt instalacji fotowoltaicznej o mocy 4 kWp (czyli 4 kilowaty szczytowe) w Polsce, przy założeniu, że cena za 1 kWp wynosi około 7000 złotych, wynosiłby około 28 000 złotych. Jednakże, w przypadku większych systemów, koszty instalacji mogą znacznie wzrosnąć.

Należy jednak pamiętać, że koszty związane z instalacją fotowoltaiczną są inwestycją na dłuższą metę, ponieważ umożliwiają znaczną oszczędność na rachunkach za energię elektryczną oraz przyczyniają się do redukcji emisji dwutlenku węgla.

Podsumowanie – jak znaleźć odpowiednie dofinansowania do fotowoltaiki.

Jeśli chcesz znaleźć odpowiednie dofinansowanie dla swojego projektu fotowoltaicznego, należy przede wszystkim zacząć od zbadania dostępnych opcji finansowania. Możesz skorzystać z różnych źródeł finansowania, takich jak kredyty bankowe, dotacje rządowe, programy finansowania ze środków UE czy też pożyczki.

Pierwszym krokiem jest określenie swojego budżetu i potrzeb finansowych, a następnie szukanie źródeł finansowania, które będą odpowiadały Twoim wymaganiom. Istotnym aspektem jest również rozważenie warunków finansowania, w tym wysokości oprocentowania, okresu spłaty oraz wymagań związanych z projektami fotowoltaicznymi.

Należy również skonsultować się z ekspertami i specjalistami ds. finansów, aby uzyskać porady dotyczące najlepszych opcji finansowania, które będą odpowiednie dla Twojego projektu fotowoltaicznego. Warto również sprawdzić, czy projekt spełnia wymagania stawiane przez programy finansowania i dotacje, aby zwiększyć szanse na otrzymanie wsparcia.

Podsumowując, znalezienie odpowiedniego dofinansowania dla projektu fotowoltaicznego wymaga dokładnego zbadania dostępnych opcji finansowania, wyboru najlepszej opcji zgodnie z wymaganiami projektu oraz skonsultowania się z ekspertami ds. finansów. Warto również pamiętać o spełnieniu wymagań programów finansowania i dotacji, aby zwiększyć szanse na otrzymanie wsparcia.

Dołącz do nas

Popularne

Sprawdź czy nie przepłacasz na zatrzymajlicznik.pl

Może Cie Zainteresuje

Newsletter

Zapisz się wprowadzając adres e-mail.