Wprowadź słowa kluczowe wyszukiwania

„Mój prąd” 4.0, czyli wyższe dotacje na fotowoltaikę

„Mój prąd” 4.0, czyli wyższe dotacje na fotowoltaikę

Mój prąd 4.0 – nowe dotacje na fotowoltaikę

W Polsce coraz więcej ludzi zwraca uwagę na ekologiczne i tanie źródła energii. Wśród nich jednym z najpopularniejszych jest fotowoltaika. Systemy fotowoltaiczne pozwalają na produkcję własnej energii elektrycznej, co oznacza mniejsze rachunki za prąd oraz mniejszy wpływ na środowisko. W związku z tym, że coraz więcej ludzi decyduje się na instalację paneli fotowoltaicznych na swoich domach, rząd postanowił wesprzeć rozwój tej branży poprzez program „Mój prąd” 4.0.

Program „Mój prąd” został wprowadzony w Polsce już kilka lat temu i przyczynił się do znacznego rozwoju fotowoltaiki w kraju. Dzięki niemu, osoby prywatne, firmy oraz jednostki samorządowe mogły otrzymać dofinansowanie na zakup i instalację paneli fotowoltaicznych. W ramach programu „Mój prąd” 4.0, rząd przewidział jeszcze więcej środków na ten cel, co pozwoli na jeszcze szybszy rozwój tej branży w Polsce.

Jakie są warunki, aby skorzystać z dotacji na fotowoltaikę w ramach programu „Mój prąd” 4.0? Przede wszystkim trzeba być właścicielem nieruchomości, na której planujemy zainstalować panele fotowoltaiczne. Należy również spełnić kilka innych wymagań, takich jak m.in. posiadać odpowiednie pozwolenia na budowę, a także wykazać się odpowiednią zdolnością kredytową. Dofinansowanie można otrzymać zarówno na zakup i instalację paneli fotowoltaicznych, jak i na koszty związane z przyłączeniem instalacji do sieci energetycznej.

Warto podkreślić, że program „Mój prąd” 4.0 przewiduje różne kwoty dofinansowania w zależności od rodzaju nieruchomości, na której planujemy zainstalować panele fotowoltaiczne. Dla prywatnych właścicieli domów dofinansowanie wynosić będzie nawet do 50% kosztów inwestycji. Firmy natomiast mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości nawet 60% kosztów. Oczywiście, wysokość dofinansowania zależy od wielu czynników, takich jak m.in. wielkość instalacji, jej moc oraz potencjalne oszczędności na rachunkach za prąd.

W ramach programu „Mój prąd” 4.0 przewidziano również szereg innych rozwiązań, które mają przyczynić się do jeszcze szybszego rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Na przykład, rząd planuje ułatwić procedury związane z przyłączeniem


Magazyn energii w systemie net metering

Magazyn energii w systemie net metering to urządzenie, które umożliwia przechowywanie nadmiaru wyprodukowanej energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych lub innego źródła energii odnawialnej, takiego jak wiatrak czy elektrownia wodna. W ramach systemu net metering, nadmiar energii jest zwracany do sieci energetycznej, a właściciel instalacji otrzymuje za to wynagrodzenie w postaci tzw. taryfy ryczałtowej.

Magazyn energii działa w sposób analogiczny do akumulatora, z tą różnicą, że zamiast przechowywać energię w postaci chemicznej, przechowuje ją w postaci elektrycznej. Dzięki temu, właściciel instalacji może wykorzystać zgromadzoną energię w czasie, gdy źródła energii odnawialnej nie są w stanie wyprodukować wystarczającej ilości energii (np. w nocy lub podczas deszczowej pogody). Dzięki temu, właściciel instalacji może uniezależnić się od sieci energetycznej i korzystać z energii elektrycznej w sposób bardziej efektywny.

W systemie net metering, magazyn energii pełni bardzo ważną rolę. Dzięki niemu, właściciel instalacji może wykorzystać zgromadzoną energię wtedy, gdy koszt energii z sieci jest wysoki, a ceny energii odnawialnej są niższe. W ten sposób, właściciel instalacji może oszczędzać na kosztach energii elektrycznej, a jednocześnie zwiększać efektywność swojego systemu fotowoltaicznego.

Magazyn energii w systemie net metering jest także bardzo ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa sieci energetycznej. Dzięki niemu, nadmiar energii nie jest wprowadzany do sieci w czasie, gdy jest ona przeciążona. Z drugiej strony, magazyn energii umożliwia zasilanie sieci w czasie, gdy jej zapotrzebowanie na energię jest wysokie. Dzięki temu, system net metering przyczynia się do stabilności sieci energetycznej i zapobiega przepięciom.


Jak złożyć wniosek o dofinansowanie na Mój prąd 4.0?

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Mój Prąd 4.0”, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Przeczytaj uważnie warunki programu „Mój Prąd 4.0” na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).
 2. Wybierz odpowiednią formę wsparcia, którą chcesz uzyskać. Możliwe opcje to m.in. dotacje na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, mikroinstalacji wiatrowych czy baterii magazynujących energię.
 3. Przygotuj niezbędne dokumenty, które będą wymagane do złożenia wniosku o dofinansowanie. W zależności od wybranej formy wsparcia, mogą to być np. faktury za zakup urządzeń, projekt instalacji, umowy z wykonawcami, pozwolenia na budowę, itp.
 4. Złóż wniosek o dofinansowanie przez platformę internetową dostępną na stronie NFOŚiGW. Pamiętaj, że wypełnienie wniosku wymaga podania szczegółowych informacji na temat inwestycji, w tym m.in. kosztów i terminów realizacji.

Po złożeniu wniosku, oczekuj na odpowiedź ze strony NFOŚiGW. Decyzja o przyznaniu dofinansowania będzie podejmowana na podstawie kryteriów określonych w programie „Mój Prąd 4.0” oraz dostępności środków finansowych w danym okresie.

 1. W przypadku pozytywnej decyzji, podpisz umowę z NFOŚiGW i rozpocznij realizację inwestycji. Pamiętaj o terminach realizacji i zgodnym z projektem zakresie prac.
 2. Po zakończeniu inwestycji, zgłoś to do NFOŚiGW i przekaż dokumenty potwierdzające jej wykonanie, w tym m.in. protokoły odbioru, faktury, umowy z wykonawcami, itp.
 3. Otrzymaj dofinansowanie na swoje konto. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od wybranej formy wsparcia oraz stopnia wykorzystania możliwości programu „Mój Prąd 4.0”.
 4. Pamiętaj, że program „Mój Prąd 4.0” ma określone limity czasowe oraz środki finansowe, więc im wcześniej złożysz wniosek, tym większe szanse na uzyskanie dofinansowania.

Wysokość dofinansowania dla instalacji fotowoltaicznej

Wysokość dofinansowania dla instalacji fotowoltaicznej w ramach programu „Mój Prąd 4.0” zależy od kilku czynników, takich jak m.in. wielkość mocy zainstalowanej w instalacji, lokalizacja inwestycji czy status inwestora.

Aktualnie (wg stanu na marzec 2023 roku) dostępne są następujące poziomy dofinansowania:

 • Dla instalacji o mocy do 10 kWp, inwestycje do 1 mln zł – dofinansowanie w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 36 tys. zł.
 • Dla instalacji o mocy do 10 kWp, inwestycje powyżej 1 mln zł – dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 300 tys. zł.
 • Dla instalacji o mocy powyżej 10 kWp, inwestycje do 20 mln zł – dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 3 mln zł.
 • Dla instalacji o mocy powyżej 10 kWp, inwestycje powyżej 20 mln zł – dofinansowanie w wysokości 40% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 10 mln zł.

Koszty kwalifikowane to koszty poniesione na zakup i montaż urządzeń fotowoltaicznych oraz baterii magazynujących energię elektryczną.

Panele słoneczne i pieniądze

Uzyskanie dofinansowania – procedura składania wniosku

Procedura uzyskania dofinansowania zależy od programu lub instytucji, której środki finansowe są dostępne. W ramach przykładu, przedstawię ogólną procedurę składania wniosku o dofinansowanie.

 1. Zapoznanie się z warunkami programu lub instytucji – przed złożeniem wniosku warto dokładnie zapoznać się z wymaganiami i warunkami programu lub instytucji, której środki finansowe są dostępne. Należy sprawdzić, czy planowana inwestycja spełnia wymagania, jakie musi spełniać, aby zakwalifikować się do dofinansowania.
 2. Wypełnienie wniosku – po zapoznaniu się z warunkami programu lub instytucji, należy wypełnić wniosek o dofinansowanie. Wnioski zazwyczaj są dostępne na stronach internetowych instytucji lub programu. Wniosek należy uzupełnić o wymagane informacje dotyczące inwestycji i podać wszystkie wymagane dane osobowe.
 3. Przygotowanie dokumentów – przy składaniu wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty, które potwierdzą realizację inwestycji, koszty i wydatki związane z nią oraz innych wymaganych dokumentów, takich jak np. pozwolenie na budowę lub projekt inwestycji.
 4. Złożenie wniosku – po uzupełnieniu wniosku i przygotowaniu dokumentów, należy złożyć wniosek w formie elektronicznej lub papierowej, zgodnie z instrukcjami podanymi przez instytucję lub program.
 5. Oczekiwanie na decyzję – po złożeniu wniosku, instytucja lub program przeprowadzi proces oceny wniosku i podejmie decyzję o przyznaniu dofinansowania lub jego odmowie. W przypadku pozytywnej decyzji, instytucja lub program podpisze umowę z beneficjentem.
 6. Realizacja inwestycji – po podpisaniu umowy, beneficjent może przystąpić do realizacji inwestycji zgodnie z jej zakresem i terminami określonymi w umowie.
 7. Rozliczenie inwestycji – po zakończeniu inwestycji, beneficjent zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających jej wykonanie oraz koszty poniesione na jej realizację. W oparciu o dostarczone dokumenty, instytucja lub program dokonuje rozliczenia i wypłaca dofinansowanie.

Kwoty dofinansowania dla instalacji fotowoltaicznej

Kwoty dofinansowania dla instalacji fotowoltaicznej zależą od wielu czynników, takich jak programy rządowe, samorządowe lub prywatne, budżety tych programów, wielkość i rodzaj instalacji fotowoltaicznej, lokalizacja inwestycji, a także czas trwania programu. Kwoty dofinansowania mogą być różne w zależności od kraju, regionu lub miasta, a także od instytucji, która oferuje dofinansowanie.

W Polsce, w ramach programów rządowych, takich jak „Mój Prąd” czy „Czyste Powietrze„, dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną może wynosić do 50% kosztów kwalifikowalnych lub do 5 000 zł za 1 kW mocy zainstalowanej. W przypadku programów samorządowych, takich jak „Małopolska Elektrownia Słoneczna” czy „Zielona Elektrownia”, kwoty dofinansowania są różne, ale zazwyczaj wynoszą od kilkudziesięciu do kilkuset złotych za 1 kW mocy zainstalowanej.

W innych krajach, takich jak Niemcy czy Francja, kwoty dofinansowania są zazwyczaj wyższe niż w Polsce, a dofinansowanie może wynosić nawet do 30-40% kosztów inwestycji.

Warto jednak pamiętać, że kwoty dofinansowania mogą się zmieniać w zależności od sytuacji na rynku, zmian w przepisach dotyczących energii odnawialnej oraz zmian w budżetach programów i instytucji oferujących dofinansowanie. Dlatego zawsze warto śledzić aktualne informacje na temat dofinansowania i konsultować się z ekspertami przed podjęciem decyzji o inwestycji w instalację fotowoltaiczną.


Podsumowanie: Czy warto skorzystać z „Mój prąd” 4.0 i uzyskać dofinansowanie na fotowoltaikę?

Decyzja o skorzystaniu z programu „Mój prąd” 4.0 i uzyskaniu dofinansowania na fotowoltaikę zależy od indywidualnej sytuacji inwestora, jego potrzeb energetycznych, możliwości finansowych oraz od sytuacji na rynku i zmian w przepisach dotyczących energii odnawialnej.

Jednym z największych zalet programu „Mój prąd” 4.0 jest możliwość uzyskania dofinansowania na instalację fotowoltaiczną w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych lub do 5 000 zł za 1 kW mocy zainstalowanej. Dzięki temu inwestycja w fotowoltaikę staje się bardziej opłacalna i dostępna dla szerszego grona odbiorców.

Warto również pamiętać, że dzięki instalacji fotowoltaicznej możemy znacząco zmniejszyć nasze rachunki za prąd oraz zwiększyć niezależność energetyczną naszego domu lub firmy. Dodatkowo, inwestycja w energię odnawialną przyczynia się do ochrony środowiska i redukcji emisji CO2.

Jednak przed podjęciem decyzji o inwestycji w instalację fotowoltaiczną i skorzystaniu z programu „Mój prąd” 4.0 warto dokładnie przeanalizować koszty inwestycji, możliwości finansowe oraz potencjalne korzyści i zyski, jakie przyniesie nam ta inwestycja. Warto również skonsultować się z ekspertami w dziedzinie energii odnawialnej, którzy pomogą nam dokonać właściwej decyzji i dopasować instalację fotowoltaiczną do naszych potrzeb i możliwości.

Dołącz do nas

Popularne

Sprawdź czy nie przepłacasz na zatrzymajlicznik.pl

Może Cie Zainteresuje

Newsletter

Zapisz się wprowadzając adres e-mail.