Wprowadź słowa kluczowe wyszukiwania

Energia słoneczna pomaga środowisku

Energia słoneczna pomaga środowisku

Pod względem przyjazności dla środowiska energia słoneczna znacznie przewyższa tradycyjne formy produkcji energii z paliw kopalnych.

Czysta energia wytwarzana przez panele słoneczne szybko rekompensuje energię potrzebną do ich wyprodukowania. W połączeniu z innymi pozytywnymi skutkami dla środowiska, takimi jak zmniejszenie zużycia wody, konsumenci mogą być pewni, że panele słoneczne mają istotny pozytywny wpływ na środowisko.

Panele słoneczne a elektrownie węglowe

Oto porównanie energii słonecznej z zasilaniem domu z tradycyjnej elektrowni węglowej:

  • Emisje dwutlenku węgla w całym cyklu życia są o 95% niższe niż w przypadku węgla
  • Całkowite zużycie wody jest o 99% niższe niż w przypadku węgla
  • Całkowite zanieczyszczenie powietrza jest o 99% niższe niż w przypadku węgla

Ślad węglowy elektrowni słonecznej

Chociaż żadna emisja dwutlenku węgla nie jest związana z wytwarzaniem energii z samych paneli słonecznych, transport, instalacja i konserwacja paneli powodują emisje dwutlenku węgla. Ślad węglowy produkcji paneli słonecznych różni się znacznie w zależności od regionu produkcji, w dużej mierze w zależności od podstawowego paliwa, z którego region korzysta jako źródła energii. W 2014 roku badanie wykazało, że ślad węglowy panelu słonecznego wyprodukowanego w Chinach, gdzie węgiel jest silnie uzależniony od energii elektrycznej, był dwukrotnie większy niż panelu produkowanego w Europie.

Pomimo kosztów energii związanych z produkcją paneli, większość ogniw słonecznych zwraca początkową energię zainwestowaną w ich produkcję w ciągu zaledwie 2 lat. Biorąc pod uwagę standardową żywotność paneli słonecznych wynoszącą 30 lat, czysta energia wytwarzana przez te panele znacznie przewyższa energię potrzebną do ich wyprodukowania.

Mimo to przemysł solarny może nadal ulepszać swoje praktyki. W miarę rozprzestrzeniania się czystej energii więcej energii wykorzystywanej do produkcji paneli słonecznych będzie samo w sobie wytwarzane ze źródeł odnawialnych, co jeszcze bardziej zmniejszy emisje w cyklu życia paneli słonecznych.

Jako konsument dbający o środowisko możesz wywrzeć pozytywny wpływ, zwracając się do instalatorów o informacje dotyczące producentów ich produktów. Z kolei instalatorzy będą naciskani, aby żądać tych informacji od swoich producentów i wybierać producentów odpowiedzialnych za środowisko.

W rezultacie producenci otrzymają zachętę finansową do ulepszenia swoich praktyk. Konsumenci dbający o środowisko powinni również wybierać producentów, którzy dostarczają przejrzystych informacji o swoich praktykach produkcyjnych. Ponieważ wybór konsumentów wskazuje na preferencję producentów przyjaznych dla środowiska, branża będzie nadal zmierzać w kierunku jeszcze bardziej ekologicznej przyszłości.