Wprowadź słowa kluczowe wyszukiwania

Jakie są najbardziej ekologiczne panele słoneczne?

Jakie są najbardziej ekologiczne panele słoneczne?

„Zielony” to słowo używane od dziesięcioleci do opisania przyjaznych dla środowiska praktyk, produktów, usług i nie tylko.

Im bardziej ekologiczne jest coś, tym bardziej zrównoważone były działania i materiały podczas tworzenia i dystrybucji tego produktu lub usługi.

W przypadku paneli słonecznych, niektóre z cech, które należy wziąć pod uwagę, to materiały użyte do ich produkcji oraz miejsce ich pozyskania, montażu i dystrybucji. Wszystkie te czynniki mogą pomóc w ustaleniu, które panele słoneczne są najbardziej ekologiczne.

Silicon Valley Toxics Coalition (SVTC) mierzy wpływ na środowisko producentów paneli słonecznych i dziesiątki firm na podstawie ich działań. Informacje, które zbierają, mogą pomóc konsumentowi w określeniu, które panele słoneczne są najbardziej ekologiczne.

Na przykład SVTC zmierzyło, że panel słoneczny wyprodukowany w Chinach będzie miał dwukrotnie większy ślad węglowy niż panel wyprodukowany w Europie. Ślad węglowy to ważna koncepcja, którą należy zrozumieć w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Ślad węglowy

Ślad węglowy odzwierciedla wpływ kogoś lub czegoś na środowisko. Opiera się na całkowitej ilości dwutlenku węgla, metanu i innych szkodliwych emisji lub produktów ubocznych, które powstają w wyniku danej czynności.

Ślad węglowy to świetny wskaźnik, na którym należy się skupić, próbując wdrożyć w swoim życiu zrównoważone praktyki , od codziennych nawyków po skłonności zakupowe. Jest to również ważny czynnik, który należy wziąć pod uwagę przy określaniu, jakie są najbardziej ekologiczne panele słoneczne.

Jak zielony jest Twój panel słoneczny?

Oto niektóre z najważniejszych zmiennych, które wpływają na zielony kolor panelu słonecznego:

  • Jakie materiały są używane w panelu słonecznym?
  • Gdzie jest produkowany i montowany panel słoneczny?
  • W jaki sposób sprzęt jest fizycznie dystrybuowany do sprzedawcy lub klienta w ich okolicy?

Materiały używane w panelach słonecznych

Najpierw możemy przyjrzeć się źródłu materiałów znajdujących się w panelach słonecznych.

Panele słoneczne mogą zawierać różne materiały, takie jak między innymi krzem, miedź, srebro, tellur i ind . Krzem jest zdecydowanie najpowszechniej stosowany i dlatego ma największy wpływ na ślad węglowy materiału.

Krzem jest obfity i jest produkowany na całym świecie. Produkcja krzemu wymaga bardzo wysokich temperatur, aby wywołać niezbędną reakcję chemiczną, więc jednym ze skutków ubocznych jest to, że wymaga on dużej ilości energii. W większości przypadków źródłem tej energii jest węgiel, dlatego produkcja krzemu może pozostawić duży ślad węglowy.

Z drugiej strony, jeśli zakład produkcyjny ma zainstalowany własny system paneli słonecznych, może pracować nad złagodzeniem tego śladu.

Inne materiały, które można znaleźć w elektronice i sprzęcie modułu panelu słonecznego, pochodzą z całego świata, z laboratoriów i operacji wydobywczych. Niektóre niezamierzone konsekwencje tych operacji to np. Zanieczyszczenie chemiczne, brak recyklingu, nadmierne i niewłaściwe praktyki dotyczące odpadów itp.

Chociaż masz niewielki wpływ na ten proces, możesz zbadać, z jakich krajów firma produkująca panele słoneczne pozyskuje swoje materiały, aby zobaczyć, jaki poziom regulacji środowiskowych obowiązuje w przypadku danej działalności przemysłowej.

Montaż i dystrybucja paneli słonecznych

Gdy wszystkie te materiały zostaną pozyskane i zamontowane w podstawowych komponentach tworzących panel słoneczny, są one wysyłane do kupującego, gdzie zostaną zmontowane w kompletny moduł. Na ślad węglowy związany z montażem i dystrybucją wpływa całkowita odległość, jaką pokonały komponenty oraz ilość energii i pracy.

Lokalny producent paneli słonecznych, który pozyskuje jak najwięcej materiałów w kraju i montuje panele we własnych lokalnych fabrykach, a następnie dystrybuuje je do lokalnych klientów, zwykle pozostawia najmniejszy ślad węglowy.

„Najbardziej ekologiczne” panele słoneczne

W większości przypadków najbardziej ekologiczne panele słoneczne, które można dostać, to te, które są produkowane jak najbliżej Ciebie i od firm, które pozyskują swoje materiały z kraju i koncentrują się na innych praktykach zrównoważonego rozwoju.

Istnieje kilku producentów paneli słonecznych z siedzibą w Europie, którzy próbują pozyskiwać jak najwięcej swoich materiałów z rodzimego rynku. Kupując panel słoneczny od takiej firmy, możesz znacznie zmniejszyć ślad węglowy paneli.