Wprowadź słowa kluczowe wyszukiwania

Opłacalność instalacji fotowoltaicznych w Polsce

Opłacalność instalacji fotowoltaicznych w Polsce

W dobie rosnącego zainteresowania alternatywnymi źródłami energii rozwijane są różne działy gospodarki światowej. Bez wątpienia, najbardziej popularnym tematem jest pojawienie się pojazdów elektrycznych. Właściwie każda szanująca się marka ma w swojej ofercie samochód oparty na technologii hybrydowej. Również, w zakresie dostarczenia prądu do budynków mieszkalnych znaleziono nowe, ciekawe rozwiązania. Zarówno mieszkańcy jednorodzinnych domów, jak i większych budynków (bloki mieszkalne, budowle użyteczności publicznej) decydują się coraz częściej na montaż instalacji fotowoltaicznej. Mimo początkowego ograniczonego zaufania w społeczeństwie, branża fotowoltaiczna rozwija się coraz prężniej. Przemawiają za tym nie tylko względy ekologii, które zapewne mają istotne znaczenie w produkcji i dostarczaniu prądu, ale również ekonomika i możliwości wytwórcze. Oczywiście, również rynek sprzedażowy wychodzi naprzeciw zwiększającemu się popytowi na usługi instalacyjne. W ostatnim czasie, da się zauważyć rosnącą liczbę firm montujących panele fotowoltaiczne.  Zapewne tym, co będzie przemawiało za podjęciem rozważań w zakresie montażu w swoim domostwie instalacji fotowoltaicznej jest utworzenie przez rząd projektów dofinansowania i wdrożenie ich w życie.

Instalacje fotowoltaiczne w Polsce- czy są opłacalne?

Aby odpowiedzieć na pytanie, czy w każdym przypadku, instalacja modułów fotowoltaicznych będzie korzystna, należy wziąć pod uwagę wiele czynników, takich jak: wielkość zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie czy umiejscowienie paneli względem słońca. Na opłacalność montażu systemów fotowoltaicznych wpływa, przede wszystkim, roczny poziom zużycia prądu, a nie wielkość domu czy obiektu użytkowego. Od niego zależeć będzie dopasowanie wielkości instalacji, a jak wynika z różnych badań przeprowadzonych na rynku sprzedażowym, standardowy dom, w którym zamieszkuje jedna rodzina, wymaga montażu systemu nie większego niż 4-5 kWp. Oczywiście, jeśli rachunki w skali miesiąca czy roku są bardzo niskie, eksperci odradzają zakupu paneli fotowoltaicznych. W Polsce, w związku z niższym dostępem energii słonecznej w wybranych miesiącach, wspomniana instalacja fotowoltaiczna generuje rocznie maksymalnie 5 tys. kWh prądu elektrycznego. Przy założeniu, że koszt całkowity montażu, w zależności od producenta i firmy zajmującej się instalacją, wyniesie około 25 tys. złotych brutto, inwestycja powinna zwrócić się w czasie dziesięciu do nawet dwudziestu dwóch lat. Jest to uzależnione, przede wszystkim, od wielkości produkcji energii elektrycznej przez system fotowoltaiczny względem wielkości poboru prądu w gospodarstwie czy innym obiekcie. Niemniej jednak, instalacja fotowoltaiczna o mocy szczytowej 4-5 kWp jest w stanie zagwarantować odpowiednią podaż energii elektrycznej, wystarczającej na działanie podstawowych odbiorników. Niska opłacalność montażu systemów fotowoltaicznych związana jest, głównie, z brakiem właściwego przeanalizowania oferty i warunków koniecznych do spełnienia, by zmaksymalizować efektywność jej działania. Tutaj, bardzo przydatne okazuje się skorzystanie z porównywarki, prezentującej ceny poszczególnych modeli wraz z wyceną całej instalacji. Obniżenie wielkości produkowanej energii obserwowane jest w przypadku założenia paneli na dachu, który jest niedostatecznie naświetlony (np. od strony północnej), co może obniżyć produktywność systemu o nawet 30 procent, a tym samym wydłużyć czas zwrotu inwestycji. Dlatego, najlepszym rozwiązaniem jest umieszczenie paneli na dachu o optymalnym kącie nachylenia 25-45 stopni, od strony południowej, gdzie nasłonecznienie jest relatywnie wysokie. Zapewni to najszybszy zwrot poniesionych kosztów inwestycji, co przełoży się na obniżenie wielkości rachunków za prąd. Wielu producentów, po zachowaniu wszystkich warunków dotyczących prawidłowego montażu instalacji gwarantuje nawet 6-9- letni czas zwrotu, co jest bardzo korzystną opcją dla potencjalnego nabywcy. Nieopłacalne, tymczasem, jest zakładanie systemu na ścianach, co wiąże się ze spadkiem wielkości generowanego prądu nawet o 30%. Wielu ekspertów uważa, że montowanie systemów fotowoltaicznych wysokiej jakości o mocy nominalnej do 3 kWp, w trakcie całego okresu jej użytkowania, nie zagwarantuje zwrotu, co związane jest z tempem wzrostu cen energii i wielkością zużycia prądu elektrycznego w gospodarstwie, a także rodzajem taryfy, z której odbiorca energii korzysta. Jednak, taka sytuacja miałaby miejsce, jeśli w całości musielibyśmy pokryć koszt zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych. Fotowoltaika, jako odnawialne źródło energii (OZE), dzięki zmianom w przepisach w ustawie i możliwościom uzyskania dotacji może być, w większości przypadków, opłacalnym rozwiązaniem.

Jak zwiększyć opłacalność montażu systemów fotowoltaicznych?

W 2019 pierwszy raz ruszył ogólnopolski program dofinansowania instalacji fotowoltaicznej. Oceniany jest on bardzo pozytywnie w aspekcie liczby osób, które z niego skorzystały. Z uwagi na duże zainteresowanie oraz pozytywny trend zmierzający do montażu fotowoltaiki w kolejnych gospodarstwach domowych, zdecydowano o realizacji tego projektu również w roku 2020.

Jak skorzystać z programu Mój Prąd na rok 2020 i na czym on polega?

Program polega na dofinansowaniu, co oznacza, że pomoc nie dotyczy wszystkich kosztów instalacji. Należy dokonać montażu paneli słonecznych, a następnie przejść procedurę pozytywnego odbioru i przyłączenia do sieci. Dokument zakupu (faktura) oraz zaświadczenie o odbiorze składa się w określonym terminie do lokalnego oddziału Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program oferuje zwrot do 50% kosztów, jakie dana osoba poniosła w związku z zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznej. Nie może on jednak przekroczyć kwoty 5 tysięcy złotych na jedno przedsięwzięcie. Mając na uwadze te wartości, uznać można, że jeśli średni koszt paneli słonecznych to około 10 tysięcy złotych, inwestycja może być bardzo opłacalna.

Program Czyste Powietrze

Alternatywą dla programu Mój Prąd, jest program Czyste Powietrze. Jego zakres przedmiotowy wydaje się być szerszy i nieukierunkowany stricte na dofinansowanie fotowoltaiki. Według oficjalnych informacji, jest on skierowany do osób fizycznych, które dążą do poprawy efektywności energetycznej oraz zmniejszenia emisji pyłów i innych zanieczyszczeń w domach jednorodzinnych. Koszt maksymalny podjętych działań, od którego dofinansowanie jest liczone, to 53 tysiące złotych. Wskazana jest również kwota minimalna w wysokości 7 tysięcy złotych. Można więc uznać, że jeśli planujemy dokonać kompleksowych prac w zakresie swojego gospodarstwa domowego zmierzając do jego unowocześnienia i skorzystania z alternatywnych technologii pozytywnie wpływających na środowisko spektrum pomocy z jakiej możemy skorzystać jest bardzo szerokie.

Ulga podatkowa 2020

Również organy skarbowe przygotowały ulgę dla osób najbardziej zaangażowanych w ochronę środowiska. Tytułem wyjaśnienia, ulga w zakresie daniny publicznej oznacza zwolnienie, możliwość odliczenia, obniżkę lub zmniejszenie podstawy opodatkowania lub wysokości samego podatku. Musi być ona przewidziana w przepisach ustaw podatkowych. Od 1 stycznia 2019 roku, ustawodawca przewidział możliwość odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej. Obejmuje swoim zakresem projekt, budowę oraz montaż fotowoltaiki lub pompy ciepła. Również w roku 2020, przewidziano zastosowanie tak zwanej ulgi fotowoltaicznej na instalację paneli słonecznych.

Podsumowując, skorzystanie z dotacji, które oferowane są w ramach programów rządowych oraz spełnienie poszczególnych wymagań dotyczących sposobu montażu paneli, a także odpowiedni wybór modeli i wysokiej jakości elementów wchodzących w skład systemu fotowoltaicznego, m.in. „serca instalacji”- falownika (inwertera), może w znaczącym stopniu wpłynąć na opłacalność zakupu, obniżenie wielkości rachunków za energię elektryczną, a tym samym szybki zwrot inwestycji w okresie nawet do 10 lat.