sobota, 2 lipca, 2022

Pr膮d dro偶eje! Ceny energii elektrycznej w krajach UE

Ceny pr膮du w UE?

Ceny pr膮du w Europie od wielu lat wykazuj膮 sta艂膮 tendencj臋 wzrostow膮 w prawie wszystkich krajach UE. Wahaj膮 si臋 od 9,97 cent贸w ( 0,45 z艂*) za kWh w Bu艂garii do 30,88 cent贸w ( 1,40 z艂*) w Niemczech.

W 2019 r. 艣rednia cena pr膮du w Europie dla konsument贸w indywidualnych wynosi艂a 20,5 centa (0,95 z艂) za kilowatogodzin臋 [centy / kWh], co stanowi wzrost o 19% w stosunku do 艣redniej ceny 16,8 centa ( 0,77 z艂*) za kWh 10 lat temu. Najwi臋kszy wzrost koszt贸w w tym okresie odnotowano na 艁otwie [55%], Wielkiej Brytanii [46%] i Belgii [43%]. Najwi臋ksze spadki cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych odnotowano na W臋grzech [-29%] i na Malcie [-21%].

W latach 2018鈥2019 ceny pr膮du wzros艂y szczeg贸lnie w Holandii [+ 18,7%], Cyprze [+ 16,4%] i na Litwie [+ 14,4%]

Sprawd藕 najlepsze oferty

Kraje europejskie z najwy偶szymi cenami energii elektrycznej

Ceny pr膮du w Europie dla gospodarstw domowych od dawna przewy偶szaj膮 ceny przemys艂owe. W ostatnich latach r贸偶nica ta jeszcze si臋 powi臋kszy艂a. Najwy偶sze ceny pr膮du w Europie dla gospodarstw domowych p艂acone s膮 w Niemczech [30,88 cent贸w ( 1,4 z艂*)] i Danii [29,84 cent贸w ( 1,35 z艂*)] od wielu lat z rz臋du. Cena za kilowatogodzin臋 jest ponad trzykrotnie wy偶sza ni偶 w Bu艂garii [9,97 cent贸w]. O 3. i 4. miejsce rywalizuj膮 Belgia [28,0 cent贸w ( 1,27 z艂*)] i Irlandia [23,1 cent贸w( 1,05 z艂*)]. Na pi膮tym miejscu plasuje si臋 Hiszpania z wynikiem [24,03 ct ( 1,09 z艂*)] centa za kilowatogodzin臋.

Dlaczego ceny pr膮du s膮 tak r贸偶ne w Europie?

Ceny pr膮du w UE zale偶膮 od szeregu czynnik贸w, w tym od po艂o偶enia geopolitycznego, podatk贸w, op艂at sieciowych czy koszt贸w ochrony 艣rodowiska. Ceny zakupu i dostaw energii elektrycznej [koszty sieci] utrzymuj膮 si臋 w Europie na stabilnym poziomie w ci膮gu ostatnich 10 lat. 艢rednia cena wzros艂a z 12,3 centa ( 0,56 z艂*) za kWh w 2010 roku do obecnie 13,2 centa (0,6 z艂*). Najwi臋ksz膮 r贸偶nic臋 maj膮 podatki i op艂aty. Ich udzia艂 stale r贸s艂, z 25,6% w 2010 r. Do 36,6% w 2019 r. Warto艣ci te znacznie si臋 r贸偶ni膮 w zale偶no艣ci od kraju, przy czym wska藕niki si臋gaj膮 63,7% w Danii i 52,3% w Niemczech. Najni偶sze podatki p艂acone s膮 na Malcie w wysoko艣ci 7%.

Ceny energii w Europie w stosunku do zarobk贸w kraj贸w cz艂onkowskich

Ceny pr膮du wzros艂y w prawie wszystkich krajach europejskich od 2010 r. Ale opr贸cz ceny za kilowatogodzin臋 istniej膮 r贸wnie偶 znaczne r贸偶nice w ilo艣ci dost臋pnych pieni臋dzy, kt贸re ludzie mog膮 wyda膰. Aby umo偶liwi膰 lepsze por贸wnanie w Europie, istnieje fikcyjna waluta PPS, standard si艂y nabywczej. Produkt krajowy brutto na mieszka艅ca kraju przelicza si臋 na standardy si艂y nabywczej [PPS] z uwzgl臋dnieniem innych czynnik贸w. Wed艂ug europejskich statystyk dotycz膮cych cen energii elektrycznej, gospodarstwa domowe w Niemczech i Danii maj膮 zdecydowanie najwy偶sze koszty energii elektrycznej, podczas gdy mieszka艅cy Bu艂garii p艂ac膮 najmniej. Je艣li jednak spojrze膰 na koszty w relacji do standardu si艂y nabywczej, to Chorwacja jest miejscem z najdro偶sz膮 energi膮 elektryczn膮, za ni膮 plasuj膮 si臋 Rumunia i Polska. Niemcy zajmuj膮 6. miejsce. Kraje o najni偶szej cenie energii elektrycznej w Europie pod wzgl臋dem si艂y nabywczej to Luksemburg, Holandia i Wielka Brytania.

Ceny pr膮du w Europie dla gospodarstw domowych stale rosn膮 od pocz膮tku 2010 r. Ale istniej膮 ogromne r贸偶nice mi臋dzy krajami, je艣li chodzi o odsetek dochod贸w, jakie gospodarstwa domowe musz膮 p艂aci膰 za rachunki za energi臋 elektryczn膮. Gospodarstwa domowe w Danii i Niemczech p艂ac膮 zdecydowanie najwy偶sze ceny za kilowatogodzin臋, podczas gdy mieszka艅cy Bu艂garii p艂ac膮 najni偶sze, ale je艣li chodzi o si艂臋 nabywcz膮, to Bu艂garia jest miejscem z najdro偶sz膮 energi膮 elektryczn膮, a zaraz po 艁otwie i Szwecji. Na drugim ko艅cu skali najta艅sz膮 energi臋 elektryczn膮 ma Luksemburg, a za nim W艂ochy i Holandia.

Typowe jednoosobowe gospodarstwo domowe w Bu艂garii wydaje 3% swojego miesi臋cznego dochodu [356 EUR] na rachunki za pr膮d. 艢rednia w Europie wynosi 1,9%. Natomiast jednoosobowe gospodarstwo domowe w Luksemburgu p艂aci tylko 0,7% swojego wynagrodzenia, poniewa偶 ich 艣redni doch贸d jest najwy偶szy w Europie [3 149 EUR], a ceny energii s膮 poni偶ej standardu [18 cent贸w | kWh].

Ub贸stwo energetyczne jest powa偶nym problemem w ca艂ej UE, gdzie 10% ludno艣ci twierdzi, 偶e ma trudno艣ci z op艂aceniem rachunk贸w za energi臋. Jedna trzecia ludno艣ci Bu艂garii [33%] zalega z p艂atno艣ciami za media.聽Wed艂ug Eurostatu wielu Chorwat贸w [30%] i Rumun贸w [29%] r贸wnie偶 zalega z p艂atno艣ciami za rachunki. Na drugim ko艅cu wykresu nieco ponad 3% obywateli Luksemburga i Szwecji jest dotkni臋tych ub贸stwem energetycznym.

koszt energii elektrycznej w 2021 – Por贸wnanie Polski i Niemiec

Ponad po艂owa ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i ma艂ych firm zar贸wno w Niemczech jak i w Polsce sk艂ada si臋 ze sk艂adnik贸w okre艣lanych przez pa艅stwo. Obejmuj膮 one op艂aty za korzystanie z sieci elektroenergetycznych [25,6%] w Polsce [43%], op艂aty za finansowanie inwestycji w energi臋 odnawialn膮 [23,6%] w Polsce [4%] oraz inne rodzaje podatk贸w [np. GST 16%] w Polsce Vat na energi臋 wynosi 23%

Pr膮d b臋dzie dro偶a艂

Jak wskazuj膮 specjali艣ci, ceny pr膮du w Europie b臋d膮 ros艂y a kraje z nisk膮 cen膮 energii typu Polska czy Bu艂garia zaczn膮 doskakiwa膰 z cen膮 do Hiszpanii i Irlandii. Na szcz臋艣cie w Polsce dzia艂a program prosument, kt贸ry umo偶liwia bilansowanie energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej. I w ten spos贸b konsumenci w Polsce mog膮 przekaza膰 ca艂o艣膰 wyprodukowanej energii do sieci i odbiera膰 j膮 przez nast臋pne 12 miesi臋cy. Co przy prognozowanych cenach energii na 2021 rok z uwzgl臋dnieniem nowych taryf cen energii zatwierdzonych przez URE oraz wprowadzenia op艂aty mocowej, 艣rednia cena energii elektrycznej w Polsce wyniesie 0,9 z艂 za kWh.

Zielona energia w Polsce warta wi臋cej ni偶 w Niemczech

Rz膮d Niemiecki dop艂aca swoim obywatelom 6,88 centa ( 0,31 z艂*) do 1 kWh w Polsce natomiast energia jest bilansowana, i przy za艂o偶eniu 偶e instalacja nie przekracza 10kWp oraz uwzgl臋dnieniu cen energii w 2021 roku , warto艣膰 jednej wyprodukowanej kilowatogodziny odebranej z sieci wyniesie 0,7 z艂. Przy uwzgl臋dnieniu odnowionego programu 鈥濵贸j pr膮d鈥, inwestycja w instalacj臋 fotowoltaiczn膮 zwr贸ci si臋 w 4 lata.

Poni偶ej znajduje si臋 kalkulator dzi臋ki kt贸remu mog膮 Pa艅stwo obliczy膰 koszta oraz stop臋 zwrotu dla w艂asnej instalacji fotowoltaicznej.

*Ceny podane w zaokr膮gleniu po pomno偶eniu przez kurs NBP z 13.01.2021

formularz 1

Sprawd藕 najlepsze oferty

formularz 2

Sprawd藕 najlepsze oferty

Podobne artyku艂y

HUAWEI 2021 – Dedykowane baterie oraz optymizery !

Huawei jest dobrze znany z technologii komunikacyjnej i mobilnej, ale firma jest r贸wnie偶 艣wiatow膮 pot臋g膮, je艣li chodzi o technologi臋 inwerter贸w s艂onecznych. Buduj膮c dziesi臋ciolecia do艣wiadczenia...

Panel JA Solar 375 W – Recenzja

JA Solar - Historia firmy Firma JA Solar zosta艂a za艂o偶ona w 2005 roku i ma siedzib臋 w Pekinie w Chinach. Firma by艂a notowana na ameryka艅skiej...

Tw贸j rachunek za pr膮d po przej艣ciu na energi臋 s艂oneczn膮

Po przej艣ciu na energi臋 s艂oneczn膮 pierwsz膮 rzecz膮, kt贸r膮 prawdopodobnie zauwa偶ysz, jest drastyczny spadek miesi臋cznych rachunk贸w za pr膮d.聽Znaczne oszcz臋dno艣ci na rachunku za pr膮d s膮 jednym...

DOTACJE NA FOTOWOLTAIK臉

Aktualnie trwa nab贸r w Warszawie.
Mo偶esz zyska膰 a偶 do 15 000 z艂!
-457Dni -23Godziny -39Minuty -25Sekundy

AKTUALNE CENY SPRAWD殴 NA

Mo偶e zainteresuje Ci臋

HUAWEI 2021 – Dedykowane baterie oraz optymizery !

Huawei jest dobrze znany z technologii komunikacyjnej i mobilnej, ale firma jest r贸wnie偶 艣wiatow膮 pot臋g膮, je艣li chodzi o technologi臋 inwerter贸w s艂onecznych. Buduj膮c dziesi臋ciolecia do艣wiadczenia...

Panel JA Solar 375 W – Recenzja

JA Solar - Historia firmy Firma JA Solar zosta艂a za艂o偶ona w 2005 roku i ma siedzib臋 w Pekinie w Chinach. Firma by艂a notowana na ameryka艅skiej...

Tw贸j rachunek za pr膮d po przej艣ciu na energi臋 s艂oneczn膮

Po przej艣ciu na energi臋 s艂oneczn膮 pierwsz膮 rzecz膮, kt贸r膮 prawdopodobnie zauwa偶ysz, jest drastyczny spadek miesi臋cznych rachunk贸w za pr膮d.聽Znaczne oszcz臋dno艣ci na rachunku za pr膮d s膮 jednym...

Wydajno艣膰 panelu s艂onecznego

Termin 鈥瀢ydajno艣膰鈥 mo偶na cz臋sto us艂ysze膰, czytaj膮c informacje o panelach s艂onecznych.聽Z pewno艣ci膮 brzmi to dobrze, ale czym w艂a艣ciwie jest wydajno艣膰 paneli s艂onecznych?聽Jak to jest mierzone? Om贸wimy...

4 czynniki, kt贸re mog膮 wp艂ywa膰 na produkcj臋 energii z paneli s艂onecznych

Nie wszystkie panele s艂oneczne s膮 sobie r贸wne.聽Moce znamionowe, wska藕niki sprawno艣ci i wska藕niki degradacji to tylko kilka cech, kt贸re odr贸偶niaj膮 panele s艂oneczne od siebie.聽Chocia偶 to...