Wprowadź słowa kluczowe wyszukiwania

Dofinansowanie do pompy ciepła w 2023 – jak uzyskać?

Dofinansowanie do pompy ciepła w 2023 – jak uzyskać?

Pompy ciepła to jedno z najskuteczniejszych rozwiązań, jeśli chodzi o ogrzewanie domów. Są to urządzenia, które wykorzystują energię z otoczenia, aby ogrzewać nasze domy, co przekłada się na niższe rachunki za ogrzewanie. Jednak, jak każde urządzenie, wymagają one inwestycji. Na szczęście, w 2023 roku można skorzystać z różnych form dofinansowania, aby zmniejszyć koszty zakupu i instalacji pompy ciepła. W tym artykule omówimy, jakie możliwości dofinansowania do pompy ciepła są dostępne i jak je uzyskać.


1. Program „Czyste Powietrze”

1.1 Co to jest program „Czyste Powietrze”?

Program „Czyste Powietrze” to inicjatywa Ministerstwa Środowiska, która ma na celu poprawę jakości powietrza w Polsce poprzez m.in. modernizację systemów grzewczych w domach. W ramach tego programu dostępne są dofinansowania na zakup i instalację pomp ciepła.

1.2 Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z programu „Czyste Powietrze” dla właścicieli domów?

Aby móc skorzystać z programu „Czyste Powietrze”, należy spełnić kilka warunków. Po pierwsze, trzeba posiadać dom lub mieszkanie, które jest objęte programem. Następnie, trzeba spełnić wymagania dotyczące instalacji pompy ciepła oraz jej parametrów technicznych. Po trzecie, trzeba mieć odpowiednie dokumenty, takie jak pozwolenia na budowę czy decyzje administracyjne.

1.3 Jakie dofinansowanie jest dostępne w ramach programu „Czyste Powietrze”?

W ramach programu „Czyste Powietrze” można otrzymać dofinansowanie na zakup i instalację pompy ciepła. Wysokość dofinansowania zależy od wielu czynników, takich jak wielkość budynku, rodzaj instalacji czy dochód gospodarstwa domowego. Można otrzymać nawet do 90% kosztów kwalifikowanych.

1.4 Jak uzyskać dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”?

Aby uzyskać dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”, należy złożyć wniosek w odpowiednim trybie i terminie. Wniosek należy składać w formie elektronicznej poprzez specjalny portal internetowy. Wniosek musi zawierać m.in. informacje o budynku, instalacji i kosztach.

1.5 Więcej pieniędzy do montażu pomp ciepła w nowym domu– „Czyste powietrze Plus”

Program „Czyste powietrze Plus” to program finansowania termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Celem programu jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji szkodliwych substancji i oszczędność energii.

Program „Czyste powietrze Plus” umożliwia uzyskanie dofinansowania na remont budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Dofinansowanie to może obejmować koszty montażu pomp ciepła, izolacji termicznej, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz innych prac związanych z termomodernizacją.


2. Dofinansowanie pompy ciepła z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2.1 Co to jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) to instytucja rządowa, która zajmuje się finansowaniem działań na rzecz ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej w Polsce. W ramach funduszu dostępne są środki na dofinansowanie instalacji pomp ciepła.

2.2 Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej?

Aby móc skorzystać z dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, trzeba spełnić kilka warunków. Po pierwsze, trzeba złożyć wniosek o dofinansowanie w odpowiednim trybie i terminie. Następnie, trzeba spełnić wymagania techniczne dotyczące instalacji pompy ciepła oraz jej parametrów. Po trzecie, trzeba posiadać odpowiednie dokumenty, takie jak pozwolenia na budowę czy decyzje administracyjne.

2.3 Jakie dofinansowanie jest dostępne z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej?

W ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można otrzymać dofinansowanie na zakup i instalację pompy ciepła. Wysokość dofinansowania zależy od wielu czynników, takich jak wielkość budynku, rodzaj instalacji czy dochód gospodarstwa domowego. Można otrzymać nawet do 50% kosztów kwalifikowanych.

2.4 Jak uzyskać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej?

Aby uzyskać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, należy złożyć wniosek w odpowiednim trybie i terminie. Wniosek należy składać w formie elektronicznej poprzez specjalny portal internetowy. Wniosek musi zawierać m.in. informacje o budynku, instalacji i kosztach.
pompa ciepła baner

3. Dofinansowanie do pompy ciepła z programu „Mój Prąd”

3.1 Co to jest program „Mój Prąd”?

Program „Mój Prąd” to inicjatywa rządu, która ma na celu popularyzację odnawialnych źródeł energii w Polsce. W ramach programu dostępne są dofinansowania na zakup i instalację m.in. paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Więcej informacji opisaliśmy tutaj.

3.2 Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z dofinansowania z programu „Mój Prąd”?

Aby skorzystać z dofinansowania z programu „Mój Prąd”, należy spełnić kilka warunków. Po pierwsze, trzeba posiadać odpowiednią powierzchnię dachu lub gruntu, na którym będzie można zainstalować panele fotowoltaiczne lub pompę ciepła. Następnie trzeba mieć pozwolenie na budowę lub zgłoszenie takiej instalacji do urzędu. Po trzecie, trzeba wybrać odpowiedniego wykonawcę, który posiada wymagane uprawnienia i doświadczenie.

3.3 Jakie dofinansowanie jest dostępne z programu „Mój Prąd”?

W ramach programu „Mój Prąd” można otrzymać dofinansowanie na zakup i instalację paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Wysokość dofinansowania zależy od wielu czynników, takich jak wielkość instalacji, dochód gospodarstwa domowego czy region kraju. Można otrzymać nawet do 50% kosztów kwalifikowanych.

3.4 Jak uzyskać dofinansowanie na pompę ciepła z programu „Mój Prąd”?

Aby uzyskać dofinansowanie z programu „Mój Prąd”, należy złożyć wniosek w odpowiednim trybie i terminie. Wniosek można złożyć w formie elektronicznej na specjalnym portalu internetowym lub w punkcie obsługi klienta. Wniosek musi zawierać m.in. informacje o instalacji, kosztach oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków programu.

3.5 Mój Prąd 5.0 – pompy ciepła dofinansowanie

Mój Prąd 5.0 to program rządowy, który ma na celu promowanie odnawialnych źródeł energii. Jednym z elementów programu jest dofinansowanie instalacji pomp ciepła. W artykule przedstawiamy informacje na temat zasad dofinansowania, korzyści z instalacji pompy ciepła oraz różne rodzaje pomp i kryteria wyboru.
Dofinansowanie na instalację pompy ciepła może pokryć koszty związane z zakupem i montażem urządzenia oraz z przygotowaniem instalacji. Wniosek o dofinansowanie można złożyć w oddziale PGE Dystrybucja. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest posiadanie budynku mieszkalnego.


4. Program Agroenergia 2023. Dotacja na zakup pompy ciepła do sektora rolnictwa

Program Agroenergia to inicjatywa Ministerstwa Klimatu i Środowiska, która ma na celu poprawę efektywności energetycznej w sektorze rolniczym. Częścią programu jest dotacja na zakup pomp ciepła, która ma pomóc rolnikom w ogrzewaniu budynków gospodarczych oraz w produkcji ciepłej wody użytkowej. Dzięki temu programowi rolnicy będą mogli ograniczyć koszty energii oraz zwiększyć wydajność produkcji.

4.1 Dlaczego rolnicy potrzebują pompy ciepła?

Rolnicy potrzebują pompy ciepła, ponieważ często mają duże budynki gospodarcze, takie jak stajnie czy magazyny, które wymagają dużych ilości ciepła. Tradycyjne systemy ogrzewania, takie jak piece na paliwo stałe lub olej opałowy, są kosztowne i nieefektywne. Pompa ciepła wykorzystuje energię ze środowiska.

4.2 Jakie korzyści przynosi program Agroenergia dla rolników?

Program Agroenergia przynosi wiele korzyści dla rolników. Dzięki dotacji na zakup pompy ciepła, rolnicy będą mogli zredukować koszty energii oraz zwiększyć efektywność swojej produkcji. Pompa ciepła jest również przyjaznym dla środowiska źródłem energii, co wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju.
Dodatkowo, rolnicy korzystający z pomp ciepła będą mieli większą niezależność energetyczną, co jest szczególnie ważne w przypadku wsi, gdzie dostęp do sieci gazowej lub energetycznej jest często ograniczony.

4.3 Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dotację na pompę ciepła?

Aby otrzymać dotację na pompę ciepła w ramach programu Agroenergia, rolnik musi spełnić kilka warunków. Przede wszystkim, musi posiadać budynek gospodarczy, który będzie mógł być ogrzewany za pomocą pompy ciepła. Ponadto, budynek ten musi znajdować się na terenie Polski oraz być wykorzystywany do celów rolniczych.

Kolejnym warunkiem jest złożenie kompletnego wniosku o dotację oraz spełnienie wszystkich wymaganych dokumentów. Wniosek musi być złożony w terminie określonym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

4.4 Jakie pompy ciepła można kupić za dotację?

W ramach programu Agroenergia, rolnicy mogą zakupić pompy ciepła powietrze-woda oraz powietrze-powietrze. Pompy te muszą spełniać określone wymagania techniczne oraz mieć deklarowaną sprawność energetyczną na poziomie co najmniej A++.

4.5 Jakie koszty ponosi rolnik po zakupie pompy ciepła?

Rolnik po zakupie pompy ciepła musi pokryć pewne koszty związane z jej instalacją oraz eksploatacją. Koszt instalacji zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj pompy ciepła, wielkość budynku, czy też rodzaj gruntu, na którym znajduje się budynek.

Po instalacji pompy ciepła, koszt jej eksploatacji jest zazwyczaj niższy niż w przypadku tradycyjnych systemów ogrzewania. Koszty te zależą jednak od wielu czynników, takich jak cena energii czy ilość energii zużywanej przez rolnika.

4.6 Jak złożyć wniosek o dotację na pompę ciepła?

Aby złożyć wniosek o dotację na pompę ciepła w ramach programu Agroenergia, rolnik musi przygotować kompletny wniosek oraz spełnić określone wymagania. Wniosek powinien zawierać między innymi informacje dotyczące budynku, w którym ma zostać zainstalowana pompa ciepła oraz informacje o planowanej instalacji.

Wniosek należy złożyć w terminie określonym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, zgodnie z instrukcją dostępną na stronie internetowej programu Agroenergia.

4.7 Jakie dokumenty są wymagane przy składaniu wniosku?

W ramach wniosku o dotację na pompę ciepła, rolnik musi złożyć kilka dokumentów. Wymagane dokumenty to między innymi:

 • Karta informacyjna o nieruchomości, w której ma zostać zainstalowana pompa ciepła,
 • Kserokopia dokumentu stwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością, na której ma zostać zainstalowana pompa ciepła,
 • Wyciąg z ewidencji gruntów i budynków,
 • Oświadczenie o braku zaległości wobec ZUS oraz Urzędu Skarbowego.

4.8 Jakie kwoty dotacji są dostępne w ramach programu Agroenergia?

W ramach programu Agroenergia, rolnicy mogą otrzymać dotację w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych zakupu i instalacji pompy ciepła. Maksymalna kwota dotacji wynosi 50 tysięcy złotych.
pompa ciepła jak działa że jest oszczędna

5. Dofinansowanie do pompy ciepła w budynkach wielorodzinnych – program Ciepłe Mieszkanie

5.1 Warunki, jakie należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie do pompy ciepła

Aby otrzymać dofinansowanie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie, należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim budynek musi mieć co najmniej 3 kondygnacje i składać się z co najmniej 10 mieszkań. Ponadto trzeba wykazać, że instalacja pompy ciepła przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 oraz obniżenia kosztów ogrzewania.

5.2 Wysokość dofinansowania w ramach programu Ciepłe Mieszkanie

Wysokość dofinansowania w ramach programu Ciepłe Mieszkanie wynosi do 50% kosztów całkowitych inwestycji. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1 mln złotych.

5.3 Jak skorzystać z programu?

Aby skorzystać z programu Ciepłe Mieszkanie, należy złożyć wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego. Wniosek musi zawierać m.in. plan inwestycyjny, kosztorys oraz dokumenty potwierdzające, że budynek spełnia wymagania programu.


Podsumowanie programów dopłat

Dofinansowanie do pompy ciepła w 2023 roku jest dostępne z różnych źródeł, w tym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz programu „Mój Prąd”. Aby skorzystać z dofinansowania, trzeba spełnić pewne warunki oraz złożyć wniosek w odpowiednim trybie i terminie. Dofinansowanie może pokryć nawet do 50% kosztów kwalifikowanych, co stanowi znaczną pomoc dla osób zainteresowanych zakupem i instalacją pompy ciepła.

FAQ

 • Kto może skorzystać z dofinansowania na pompę ciepła?

Dofinansowanie na pompę ciepła może skorzystać każdy, kto spełni wymagania dotyczące techniczne oraz złoży odpowiedni wniosek w trybie i terminie.

 • Czy dofinansowanie na pompę ciepła jest jednorazowe?

Tak, dofinansowanie na pompę ciepła jest jednorazowe i dotyczy zakupu oraz instalacji takiej urządzenia.

 • Jakie dokumenty trzeba załączyć do wniosku o dofinansowanie do pompy ciepła z programu „Mój Prąd”?

Do wniosku o dofinansowanie z programu „Mój Prąd” trzeba załączyć m.in. dokument potwierdzający posiadanie powierzchni dachu lub gruntu, na którym będzie zainstalowana pompa ciepła, dokument potwierdzający pozwolenie na budowę lub zgłoszenie takiej instalacji do urzędu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań technicznych.

 • Czy można skorzystać z dofinansowania na zakup i instalację innych urządzeń ekologicznych, np. kolektorów słonecznych?

Nie, program „Mój Prąd” obejmuje wyłącznie zakup i instalację paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Na zakup i instalację innych urządzeń ekologicznych można otrzymać dofinansowanie z innych źródeł, np. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 • Czy dofinansowanie z programu „Mój Prąd” jest limitowane?

Tak, dofinansowanie z programu „Mój Prąd” jest limitowane, dlatego warto złożyć wniosek jak najszybciej, aby mieć większe szanse na otrzymanie dofinansowania.

 • Rekordowa sprzedaż pomp ciepła – co ma na nią wpływ?

Wzrost świadomości ekologicznej, rozwój technologii i programów rządowych zachęcających do inwestowania w ekologiczne rozwiązania, a także zwiększona liczba firm zajmujących się instalacją i serwisowaniem pomp ciepła, to czynniki, które przyczyniły się do rekordowej sprzedaży tych urządzeń.

 • Co wpływa na tak dużą popularność pomp ciepła?

Popularność pomp ciepła wynika z ich wysokiej efektywności, ekologiczności i oszczędności w porównaniu do tradycyjnych źródeł energii. Dodatkowo, rozwój technologii i programów rządowych zachęcających do inwestycji w ekologiczne rozwiązania sprawiają, że pompy ciepła są bardziej dostępne i opłacalne dla klientów.

 • Program Czyste Powietrze – infolinia i gdzie składać wniosek?

Jeśli potrzebujesz informacji na temat programu „Czyste Powietrze”, możesz skorzystać z infolinii: 801 36 36 36 lub +48 22 505 19 44. Aby złożyć wniosek, należy udać się na stronę internetową programu, wybrać swój województwo i zapoznać się z listą instytucji, które przyjmują wnioski. Następnie należy skontaktować się z wybraną instytucją i umówić się na wizytę techniczną, która jest niezbędna do oceny stanu budynku i dobór odpowiednich działań.

 • Czy warto zatem skorzystać z dopłat na zakup pomp ciepła?

Tak, warto skorzystać z dopłat na zakup pomp ciepła w ramach programu „Czyste Powietrze”. Pompy ciepła są ekologicznym i oszczędnym sposobem ogrzewania domów, a dodatkowe wsparcie finansowe z programu może znacznie zmniejszyć koszty inwestycji. W ten sposób można zaoszczędzić na rachunkach za energię i jednocześnie dbać o środowisko. Program umożliwia także skorzystanie z usług profesjonalistów, którzy pomogą w doborze odpowiedniego systemu i przeprowadzeniu niezbędnych prac, co gwarantuje bezpieczeństwo i jakość wykonania.

 • Gdzie można pozyskać dotacje na zakup pompy ciepła?

Dotacje na zakup pomp ciepła można pozyskać m.in. w ramach programu „Czyste Powietrze”, który finansowany jest przez rząd i Unię Europejską. Aby ubiegać się o dotację, należy złożyć wniosek w jednej z instytucji przyjmujących wnioski w danym województwie. Ponadto, niektóre gminy czy organizacje oferują lokalne programy dotacyjne na inwestycje ekologiczne, w tym na zakup pomp ciepła. Przed zakupem warto również sprawdzić oferty banków, które oferują kredyty preferencyjne na inwestycje związane z energooszczędnością i ekologią, w tym na zakup pomp ciepła.

 • Opłacalność montażu pomp ciepła w 2023 roku?

Montaż pomp ciepła jest opłacalny w 2023 roku ze względu na wysoką efektywność i ekologiczność tych urządzeń, a także na dostępność programów dotacyjnych, które zmniejszają koszty inwestycji. Dodatkowo, rosnące ceny tradycyjnych źródeł energii sprawiają, że korzystanie z pomp ciepła staje się coraz bardziej opłacalne. Warto pamiętać, że pompy ciepła to inwestycja na długie lata, a ich wysoka trwałość i oszczędność na rachunkach za energię sprawiają, że w dłuższej perspektywie czasu mogą zwrócić się same.

Dołącz do nas

Popularne

Sprawdź czy nie przepłacasz na zatrzymajlicznik.pl

Może Cie Zainteresuje

Newsletter

Zapisz się wprowadzając adres e-mail.