Wprowadź słowa kluczowe wyszukiwania

Moje Ciepło – Program dofinansowania pomp ciepła

Moje Ciepło – Program dofinansowania pomp ciepła

Program dofinansowania pomp ciepła, znany jako „Moje Ciepło”, jest inicjatywą mającą na celu wspieranie inwestycji w ekologiczne systemy ogrzewania. W ramach tego programu, właściciele domów i budynków mogą otrzymać wsparcie finansowe na zakup i instalację pomp ciepła. Czym jednak dokładnie są pompy ciepła i dlaczego warto skorzystać z tego programu?

Cel programu Moje Ciepło?

Celem programu jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prokonsumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych.  Podstawowym warunkiem udzielenia dofinansowania jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny.

Korzyści z programu Moje Ciepło

Korzystanie z programu Moje Ciepło przynosi wiele korzyści. Po pierwsze, pompy ciepła pozwalają znacznie ograniczyć zużycie energii, co przekłada się na oszczędności w rachunkach za ogrzewanie. Ponadto, wykorzystując energię ze źródeł odnawialnych, takich jak powietrze, gleba czy woda, pompy ciepła są przyjazne dla środowiska. Długoterminowo, inwestycja w pompę ciepła przynosi również korzyści dla domowego budżetu, ponieważ redukuje się koszty związane z tradycyjnymi formami ogrzewania.

Nabór wniosków

Termin składania wniosków w formie dotacji prowadzony jest w trybie ciągłym do dnia 31.12.2026 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji. Program dofinansowania pomp ciepła „Moje Ciepło” stanowi atrakcyjną możliwość dla właścicieli domów i budynków, którzy chcą inwestować w ekologiczne i oszczędne źródła ogrzewania. Dofinansowanie pomaga zredukować koszty zakupu i instalacji pompy ciepła, co przekłada się na długoterminowe oszczędności energetyczne i ekonomiczne. Dodatkowo, pompy ciepła są przyjazne dla środowiska, co przyczynia się do redukcji emisji CO2 i poprawy jakości powietrza.

niska oferta na pompy ciepła

Dla kogo?

1)     Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

  • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
  • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

2)  Wnioskodawcą/Beneficjentem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego;

3)   Wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – w przypadku różnicy w osobie Wnioskodawcy a nabywcy/odbiorcy należy załączyć stosowne oświadczenie.

Co obejmuje dofinansowanie do pompy ciepła?

1)     współfinansowanie inwestycji polegających na zakupie i montażu nowych pomp ciepła wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (cwu) w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

2)     współfinansowaniu inwestycji podlega:

  • zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej (cwu) z osprzętem; Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późń. zm.).
  • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem;
  • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

3)     w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, o którym mowa w ust. 7.5 pkt.1), nie znajduje się i nie będzie się znajdować (w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe.

Intensywność dofinansowania kosztów kwalifikowanych?

Dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tys. zł na gruntową pompę ciepła oraz nie więcej, niż 7 tys. zł na powietrzną pompę ciepła. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny.

Wskaźnik EP do osiągnięcia?

  • maksymalnie 63 kWh/(m2 × rok) – dla wniosków składanych w 2022 roku;
  • maksymalnie 55 kWh/(m2 × rok) – dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu.

Sposób składania wniosków?

Beneficjent lub Pełnomocnik Beneficjenta, składa wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej poprzez Generator wniosków o dofinansowanie (GWD – http://gwd.nfosigw.gov.pl).

Często zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące programu Moje Ciepło

1. Kto może skorzystać z programu Moje Ciepło?

Program Moje Ciepło jest skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych oraz budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

2. Jakie są korzyści z wykorzystania pomp ciepła?

Korzyściami z wykorzystania pomp ciepła są oszczędności energetyczne i ekonomiczne, ekologiczne ogrzewanie oraz długoterminowe korzyści dla domowego budżetu.

3. Jak przebiega proces aplikacji o dofinansowanie?

Aby ubiegać się o dofinansowanie, należy złożyć aplikację w wyznaczonym terminie i dostarczyć wymagane dokumenty. Po pozytywnej ocenie aplikacji, otrzymuje się decyzję o przyznaniu dofinansowania.

4. Jakie rodzaje pomp ciepła objęte są programem?

Program Moje Ciepło obejmuje różne rodzaje pomp ciepła, takie jak pompy powietrze-powietrze, pompy powietrze-woda, pompy grunt-woda i pompy powietrze-ziemia.

5. Jak wybrać odpowiednią pompę ciepła?

Przy wyborze odpowiedniej pompy ciepła warto wziąć pod uwagę czynniki takie jak powierzchnia i izolacja budynku, zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową, warunki lokalowe oraz koszty eksploatacji.

Informacje w sprawie szczegółów Programu: [email protected]

Dołącz do nas

Popularne

Sprawdź czy nie przepłacasz na zatrzymajlicznik.pl

Może Cie Zainteresuje

Newsletter

Zapisz się wprowadzając adres e-mail.