Wprowadź słowa kluczowe wyszukiwania

Mój Prąd – ostatnie dni dotacji, budżet na wyczerpaniu!

Mój Prąd – ostatnie dni dotacji, budżet na wyczerpaniu!

Nowa odsłona Programu Mój Prąd 5.0 cieszy się ogromnym zainteresowaniem! Obejmuje ona nowe urządzenia, a maksymalna kwota dotacji sięga, aż 58 000 zł!

Należy jednak spieszyć się ze złożeniem wniosku, ponieważ budżet wyczerpuje się bardzo szybko.

Mój Prąd to program, który został uruchomiony w 2019 roku, a aktualny nabór do Mój Prąd 5.0 ma być ostatnim, wg informacji ogłoszonych przez wiceprezesa NFOŚiGW.


W 2023 roku o dotację Mój Prąd mogą ubiegać się trzy grupy inwestorów:

 1. Osoby, które rozliczają się w net-billingu, i które do tej pory nie złożyły żadnego wniosku w Mój Prąd.
 2. Osoby, które rozliczają się za pomocą systemu opustów, i które nie otrzymały jeszcze żadnego wsparcia z Mój Prąd – pod warunkiem przejścia na net-billing.
 3. Osoby, które otrzymały już dotację w poprzednich edycjach Mój Prąd i które:
  • zakupiły i przyłączyły system od 01.02.2020 roku,
  • przeszły na net-billing,
  • dokupiły urządzenie zwiększające autokonsumpcję, objęte wsparciem z programu Mój Prąd 5.0.

Jak można zatem zauważyć, Mój Prąd 5.0 jest skierowany wyłącznie do tych inwestorów, którzy albo już rozliczają się w net-billingu, albo są gotowi zmienić system opustów na net-billing.

Jednocześnie, aktualne wsparcie z Mój Prąd jest przewidziane dla osób fizycznych, które:

 • mają podpisaną umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii,
 • produkują prąd lub ciepło na własne potrzeby istniejącego budynku, z pomocą instalacji PV, zamontowanej na  budynku mieszkalnym lub na otaczającej go działce.

niska oferta na pompy ciepła

Na co mogę otrzymać dofinansowanie?

Tak jak w ubiegłych latach ogólna wysokość dofinansowania Mój Prąd wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. W ujęciu kwotowym, wysokość dotacji Mój Prąd wynosi:

 • na mikroinstalację (w przypadku zakupu wyłącznie mikroinstalacji) – 6.000 zł, dla osób z 1 i 2 grupy wnioskodawców, czyli dla osób, które do tej pory nie korzystały z MP.
 • na mikroinstalację (w przypadku zakupu mikroinstalacji i urządzenia zwiększającego autokonsumpcję):
  • 7.000 zł – dla osób z 1 i 2 grupy,
  • 3.000 zł – dla osób z 3 grupy (czyli dla osób, które korzystały wcześniej z Mój Prąd).
 • na urządzenia zwiększające autokonsumpcję:
  • magazyn ciepła – do 5.000 zł,
  • magazyn energii elektryczne – do 16.000 zł,
  • system HEMS/EMS – do 3.000 zł,
  • kolektory słoneczne – do 3.500 zł,
  • gruntowa pompa ciepła (grunt/woda lub woda/woda) o podwyższonej klasie efektywności energetycznej – do 28.500 zł,
  • powietrzna pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej – 19.400 zł,
  • powietrzna pompa ciepła – do 12.600 zł,
  • pompa ciepła powietrze/powietrze (czyli klimatyzacja) – do 4.400 zł.

Do dofinansowania Mój Prąd kwalifikują się jedynie te przedsięwzięcia, które rozpoczęły się nie wcześniej niż przed 01.02.2020 r. (jest to data początkowa kwalifikowalności kosztów). Za rozpoczęcie inwestycji uważa się datę opłacenia pierwszej faktury lub paragonu, datę przyłączenia mikroinstalacji lub datę montażu systemu, wynikającą z protokołu odbioru – w zależności od tego, co wystąpiło najpierw.

Wniosek Mój Prąd można składać natomiast dopiero wtedy, gdy przedsięwzięcie się zakończyło – tzn. wtedy, gdy wszystkie instalacje i urządzenia zgłoszone do Mój Prąd zostały w całości zamontowane, przyłączone, zgłoszone do odpowiednich instytucji i opłacone. Datę zakończenia inwestycji stanowi wówczas data uruchomienia ostatniego z urządzeń lub data opłacenia ostatniego dokumentu płatniczego (faktury, paragonu imiennego) – w zależności do tego, co nastąpiło później.

Uwaga! NFOŚiGW zastrzega sobie prawo do losowych kontroli beneficjentów, którzy uzyskali dotację z Mój Prąd.

Instalacja wsparta w programie musi być eksploatowana przez minimum 5 lat, licząc od daty dofinansowania. W tym czasie nie może być sprzedana/zastawiona, zdemontowana, zmodyfikowana czy przenoszona w inne miejsce (wyjątkiem jest oczywiście konieczność naprawy).

Jaka wysokość dofinansowania w ramach Mój Prąd 5.0 od 22 kwietnia br. Źródło: MKiŚ, NFOŚiGW Jaka wysokość dofinansowania w ramach Mój Prąd 5.0 od 22 kwietnia br. Źródło: MKiŚ, NFOŚiGW

Jakie dokumenty przygotować?

Należy przygotować elektroniczne wersje następujących zaświadczeń:

 • potwierdzenie przyłączenia mikroinstalacji, wydane przez OSD (Operatora Sieci Dystrybucyjnej);
 • zaświadczenie potwierdzające korzystanie z systemu net-billing od OSD;
 • oświadczenie wnioskodawcy o dokonaniu płatności za faktury związane z wykonaniem instalacji;
 • protokołu odbioru prac – od wykonawcy lub oświadczenie Wnioskodawcy o samodzielnym montażu elementów dodatkowych (magazynu ciepła, energii, HEMS/EMS);
 • pełnomocnictwo, jeśli wniosek ma być składany w imieniu wnioskodawcy.

Wzory powyższych dokumentów znajdziecie na stronie programu. Oprócz tego potrzebne będą:

 • faktury lub paragony imienne za dostawę i montaż instalacji PV oraz dodatkowych urządzeń objętych dotacją,
 • karty energetyczne produktu i/lub etykiety energetyczne

W jaki sposób złożyć wniosek w programie Mój Prąd?

Wniosek do programu Mój Prąd można składać wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie: https://gwd.nfosigw.gov.pl/. Zgłoszenia w formie papierowej będą odrzucane.

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie online konieczne jest posiadanie konta na platformie GWD.

Czy warto skorzystać z programu „MÓJ PRĄD”?

Decyzja o skorzystaniu z programu „MÓJ PRĄD” zależy od indywidualnych potrzeb i okoliczności. Jednak istnieje kilka czynników, które mogą przemawiać za skorzystaniem z tej inicjatywy:

 • Oszczędności finansowe

Jednym z najważniejszych powodów, dla których warto skorzystać z programu „MÓJ PRĄD”, są oszczędności finansowe. Dzięki instalacji fotowoltaicznej można produkować własną energię elektryczną, co przekłada się na niższe rachunki za prąd. Chociaż koszt początkowy instalacji może być znaczący, inwestycja ta może się zwrócić w dłuższej perspektywie czasowej poprzez obniżenie kosztów energii.

 • Długoterminowe korzyści

Instalacje fotowoltaiczne są trwałe i mogą działać przez wiele lat. Skorzystanie z programu „MÓJ PRĄD” pozwala cieszyć się długoterminowymi korzyściami, takimi jak stałe oszczędności na rachunkach za prąd i większa niezależność energetyczna. Dodatkowo, uczestnictwo w programie pozwala również przyczynić się do ochrony środowiska poprzez wykorzystanie energii odnawialnej.


Często zadawane pytania

 1. Jak długo trwa realizacja programu „MÓJ PRĄD”?

  Czas realizacji programu „MÓJ PRĄD” może się różnić w zależności od lokalizacji i dostępności dotacji. Zazwyczaj proces od momentu złożenia wniosku do montażu instalacji może potrwać od kilku miesięcy do roku.

 2. Czy program jest dostępny dla wszystkich mieszkańców Polski?

  Tak, program „MÓJ PRĄD” jest ogólnodostępny dla mieszkańców Polski. Jednak dostępność dotacji może się różnić w zależności od regionu.

 3. Czy program obejmuje także zakup baterii do magazynowania energii?

  Program „MÓJ PRĄD” dotyczy głównie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych. Dotacje na zakup baterii do magazynowania energii mogą być dostępne w innych programach lub inicjatywach.

 4. Czy instalacje fotowoltaiczne wymagają częstej konserwacji?

  Instalacje fotowoltaiczne są zazwyczaj łatwe w utrzymaniu i nie wymagają częstej konserwacji. Jednak regularne czyszczenie paneli słonecznych oraz przeglądy techniczne mogą przyczynić się do utrzymania ich optymalnej wydajności.

 5. Czy program „MÓJ PRĄD” obejmuje również przedsiębiorstwa?

  Tak, program „MÓJ PRĄD” jest dostępny zarówno dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw.

Dołącz do nas

Popularne

Sprawdź czy nie przepłacasz na zatrzymajlicznik.pl

Może Cie Zainteresuje

Newsletter

Zapisz się wprowadzając adres e-mail.