Wprowadź słowa kluczowe wyszukiwania

Czyste Powietrze – skorzystaj z dofinansowania nawet do 136 200 złotych!

Czyste Powietrze – skorzystaj z dofinansowania nawet do 136 200 złotych!

Program Czyste Powietrze to inicjatywa rządowa mająca na celu poprawę jakości powietrza w Polsce poprzez redukcję emisji szkodliwych substancji i wsparcie dla ekologicznych rozwiązań. W ramach programu, mieszkańcy mają możliwość otrzymania dotacji na modernizację swoich domów i instalację ekologicznych źródeł energii. W ten sposób, Program Czyste Powietrze stawia na zrównoważony rozwój i ochronę środowiska naturalnego. Od 3 stycznia br. obowiązuje nowa, zmieniona wersja programu dotacyjnego, którego celem jest wsparcie finansowe mieszkańców w ociepleniu ich domów jednorodzinnych i wymianie ogrzewania. „Czyste Powietrze”. Dostaniesz pieniądze na wymianę m.in. okien i drzwi, ocieplenie ścian i dachu, nowe źródło ciepła oraz inne niezbędne prace.


Cele Programu Czyste Powietrze

 • Poprawa jakości powietrza w Polsce

Głównym celem Programu Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza w Polsce. Poprzez redukcję emisji szkodliwych substancji oraz wspieranie ekologicznych rozwiązań, program ma na celu zmniejszenie negatywnego wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie mieszkańców.

 • Redukcja emisji szkodliwych substancji

Program Czyste Powietrze skupia się na redukcji emisji szkodliwych substancji, takich jak pyły, dwutlenek siarki, tlenki azotu czy benzen. Działania podejmowane w ramach programu mają na celu ograniczenie emisji tych substancji poprzez modernizację domów i stosowanie ekologicznych rozwiązań grzewczych.

 • Wsparcie dla ekologicznych rozwiązań

Program Czyste Powietrze oferuje wsparcie finansowe dla osób, które chcą zainwestować w ekologiczne rozwiązania. Dotacje są przyznawane na instalację pomp ciepła, kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz systemów fotowoltaicznych. Dzięki temu, beneficjenci programu mogą korzystać z odnawialnych źródeł energii, co przyczynia się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i ochrony środowiska.

niska oferta na pompy ciepła

Dla kogo jest dofinansowanie z programu Czyste Powietrze?

Beneficjenci to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł.

Na co możesz otrzymać dofinansowanie

 • Ocieplenie ścian zewnętrznych, stropu, podłogi
 • Wymianę okien, drzwi, bramy garażowej
 • Wymianę starego pieca – kotła na paliwo stałe
 • Na NOWOCZESNE ŹRÓDŁO CIEPŁA (POMPA CIEPŁA POWIETRZE/WODA NAWET ZA 4 400 zł!)
 • Instalację CO i CWU
 • Wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła
 • Mikroinstalację fotowoltaiczną

Korzyści z programu priorytetowego:

Program Czyste Powietrze ma wiele korzyści zarówno dla mieszkańców, jak i dla środowiska.

 • Dom po termomodernizacji to większy komfort cieplny dla Ciebie i Twojej Rodziny!

Dzięki redukcji emisji szkodliwych substancji i poprawie jakości powietrza, Program Czyste Powietrze przyczynia się do poprawy zdrowia i jakości życia mieszkańców. Czyste powietrze jest korzystne dla układu oddechowego, a także może zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób związanych z zanieczyszczonym powietrzem.

 • Oszczędności finansowe dla beneficjentówotrzymujesz bezzwrotne dofinansowanie!

Inwestowanie w ekologiczne źródła energii w ramach Programu Czyste Powietrze przynosi także oszczędności finansowe dla beneficjentów. Dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, można zmniejszyć koszty związane z ogrzewaniem i eksploatacją budynku. Dotacje oraz możliwość uzyskania zwrotu części poniesionych kosztów dodatkowo przyczyniają się do obniżenia inwestycyjnych barier.

 • Wzrost zainteresowania energią odnawialną

Program Czyste Powietrze ma także pozytywny wpływ na rozwój sektora energii odnawialnej w Polsce. Wsparcie finansowe dla ekologicznych rozwiązań przyczynia się do zwiększenia zainteresowania inwestycjami w fotowoltaikę, kolektory słoneczne czy pompy ciepła. Dzięki temu, program stymuluje rozwój i innowacje w dziedzinie energii odnawialnej.

 • Otrzymujesz bezzwrotne dofinansowanie!

Jednym z głównych korzyści programu Czyste Powietrze jest możliwość otrzymania bezzwrotnego dofinansowania na realizację działań związanych z poprawą jakości powietrza i wprowadzeniem ekologicznych rozwiązań w swoim domu. To oznacza, że środki finansowe, które otrzymasz w ramach programu, nie będą musiały być zwracane w przyszłości.

Nie czekaj, wymień kocioł i ociepl swój dom – OSZCZĘDZAJ PIENIĄDZE!

koszty kwalifikowane - czyste powietrze
Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych – https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Warunki skorzystania z programu

Zgodnie z zasadami Czystego Powietrza nowe źródła ciepła muszą spełniać określone warunki techniczne. Warto więc pamiętać o tym, że:

 • gdy budynek jest podłączony do sieci gazowej, nie udziela się dofinansowania na kotły  na paliwa stałe,
 • wymienione źródło ciepła musi być całkowicie wyłączone z użytku.

Jeśli planujesz wymianę systemu ocieplenia lub budowę nowego domu, koniecznie weź pod uwagę dotację w ramach programu Czyste Powietrze. Według obecnych planów program potrwa do 2029 r., ale jego warunki co jakiś czas się zmieniają – dlatego warto śledzić informacje na bieżąco.

Jakie są formy dofinansowania dla osób fizycznych?

Program Czyste Powietrze daje możliwość ze skorzystania z dwóch rodzajów pomocy finansowej: dotacji gotówkowej oraz dotacji przeznaczonej na częściową spłatę kredytu zaciągniętego na potrzeby realizacji termomodernizacji danego budynku. Takie dofinansowanie można otrzymać przed rozpoczęciem prac jak i podczas ich trwania oraz po zakończeniu (w tym przypadku rozliczeniu będą ulegać koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy od złożenia wniosku). Warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowania jest zakończenie prac nad termomodernizacją budynku w terminie do 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Wysokość dotacji uzależniona jest kwalifikacji do danego poziomu dofinansowania.

Czas rozpatrywania wniosku

Wnioski o wsparcie finansowe rozpatruje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki,  czas jaki mają to:

1.     do 30 dni od dnia wpływu do WFOŚiGW wniosku o dotację,

2.     do 14 dni od dnia wpływu do WFOŚiGW wniosku o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, z zastrzeżeniem, że szczegółowy sposób postępowania z wnioskiem określa właściwy regulamin naboru,

3.     do 14 dni od dnia wpływu do WFOŚiGW wniosku o dotację z prefinansowaniem

Program został uruchomiony 19 września 2018 roku. Umowy będą podpisywane do 31.12.2027 roku, a wszystkie prace objęte umową muszą zakończyć się do 30.06.2029 roku. Wnioski w programie “Czyste powietrze” przyjmowane są w trybie ciągłym. Złożyć można je na dwa sposoby – elektronicznie oraz w wersji papierowej, do funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, właściwego dla lokalizacji budynku, którego ma dotyczyć dofinansowanie. W obu przypadkach złożenie wniosku nic nie kosztuje.


Najczęstsze pytania i odpowiedzi dotyczących programu Czyste Powietrze

1. Jak mogę sprawdzić, czy jestem uprawniony do skorzystania z Programu Czyste Powietrze?
Aby sprawdzić, czy jesteś uprawniony do skorzystania z Programu Czyste Powietrze, warto skonsultować się z lokalnymi instytucjami odpowiedzialnymi za realizację programu, takimi jak urzędy gminy czy Agencja Rynku Energii. Tam uzyskasz informacje na temat wymagań i kryteriów uprawniających do udziału w programie.

2. Jak długo trwa proces aplikacji?
Czas trwania procesu aplikacji w Programie Czyste Powietrze może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak obciążenie instytucji odpowiedzialnych za ocenę wniosków czy ilość aplikacji składanych w danym okresie. Warto jednak przygotować się na to, że cały proces może potrwać kilka miesięcy.

3. Czy mogę aplikować samodzielnie, czy potrzebuję specjalisty?
Aplikowanie w Programie Czyste Powietrze jest możliwe zarówno samodzielnie, jak i przy wsparciu specjalisty. W zależności od skomplikowania modernizacji budynku i instalacji ekologicznych rozwiązań, może być zalecane skorzystanie z usług ekspertów, którzy pomogą w przygotowaniu wniosku i audycie energetycznym.

4. Czy program obejmuje także mieszkania wynajmowane?
Tak, Program Czyste Powietrze obejmuje również mieszkania wynajmowane. Właściciele takich mieszkań mogą składać wnioski o dotacje na modernizację i instalację ekologicznych źródeł energii. Warto jednak pamiętać, że w przypadku mieszkań wynajmowanych, konieczne może być uzyskanie zgody od właściciela nieruchomości.

5. Jakie są warunki dotyczące zwrotu kosztów?
Warunki dotyczące zwrotu kosztów w ramach Programu Czyste Powietrze mogą się różnić w zależności od rodzaju wsparcia. Dotacje są przyznawane na podstawie określonych zasad i wymogów programu. W celu uzyskania informacji na temat konkretnych warunków dotyczących zwrotu kosztów, warto zapoznać się z regulaminem programu oraz skonsultować się z instytucjami odpowiedzialnymi za jego realizację.

Dołącz do nas

Popularne

Sprawdź czy nie przepłacasz na zatrzymajlicznik.pl

Może Cie Zainteresuje

Newsletter

Zapisz się wprowadzając adres e-mail.